Hoppa till innehåll
Media

En hållbar skogskultur som verktyg för övergripande hållbarhet

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Lusto – Finlands skogsmuseum och Tulevaisuuden tutkimuskeskus vid Åbo universitet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2021

Behovet av att främja övergripande hållbarhet vad gäller skogsmål, användning av skogar och sektorn för skogsaktörer har lyfts fram tydligare i den uppdaterade nationella skogsstrategin 2025. Övergripande hållbarhet kan inte nås om kulturell hållbarhet och därtill hörande kulturell transformation inte integreras i hållbarhetsåtgärderna. I skogssektorn har hänsyn tagits till ekonomisk, ekologisk respektive social hållbarhet. Däremot har kulturell hållbarhet tidigare antingen helt saknat uppmärksamhet, kopplats som något obestämt till social hållbarhet eller begripits i alltför begränsad omfattning. 

Syftet med projektet är att

  • främja övergripande hållbarhet i skogen, vilket kan nås genom att definiera, konkretisera och införa begreppet skogskulturell hållbarhet.

Arbetsgruppen i projektet har som primära uppdrag att definiera och konkretisera begreppet kulturell hållbarhet i skogskontexten samt att skapa idéer om fortsatta åtgärder inom ramen för kulturell hållbarhet så att övergripande hållbarhet, som är ett av målen i den nationella skogsstrategin, kan nås. Dessutom har arbetsgruppen som uppgift att föreslå på vilket sätt skogskultur- och skogsrelationsarbetet ska fortsätta i nätverket efter att projektet slutförts. Utifrån arbetsgruppens arbete och utredning är det till exempel möjligt att projektifiera och på så sätt vidareutveckla innehåll och åtgärder inom skogskultur och skogskulturell hållbarhet. För att utföra arbetet ska arbetsgruppen ordna arbetsgruppsmöten och verkstäder på temat skogskulturell hållbarhet. Resultaten kommer att samlas till en rapport som läggs ut på nätet.

Ytterligare information

Leena Paaskoski, Lusto, fornamn.efternamn@lusto.fi, tel. 050 366 9552