Hyppää sisältöön
Media

Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut (SÄÄTYÖ)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Ilmatieteenlaitos

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2020

Sää- ja ilmastoriskien riskien odotetaan kasvavan Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Ilmaston muuttuessa myös metsäbiotalouteen kohdistuvat sää- ja ilmastoriskit muuttuvat. Tehokas riskien hallinta edellyttää kattavia tilastoja ja tietoja sekä menneestä että tulevasta ilmastosta. Lisäksi tarvitaan mittareita ilmastonmuutoksen aiheuttamien fyysisten ja taloudellisten vaikutusten seurantaan sekä tehokkaita säänennustusmenetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • tuottaa tarvittavia uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia sää- ja ilmastoaineistoja.
  • kehittää uusia ennustetuotteita.
  • edistää erilaisten sää- ja ilmastoaineistojen ja ennusteiden käyttöä metsäbiotalouden toimijoiden keskuudessa.

Hankkeen tuloksena tarkennetaan sekä julkaistaan metsätuhoriskien hallintaan tarvittavia ilmaston vaihtelua kuvaavia ajallisesti ja paikallisesti tarkkoja paikkatietoaineistoja. Lisäksi kehitetään sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia tilastoivaa vaikutustietokantaa sekä taloudellisten vaikutusten seurantamittareita. Hankkeessa tuotetaan arviot siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tarkasteltaviin muuttujiin. Aineistot kuvaavat mm. puiden oksille kertyvää lumikuormaa, metsien alttiutta tuulituhoille sekä maan kantavuutta ja kuivuutta. Hankkeessa kehitetään ennustusmenetelmiä säästä riippuvien metsätalouden kannalta keskeisten muuttujien ennakoinnin avuksi.

Hankkeen tuloksista hyötyvät metsänomistajat, yritykset, poliittiset päätöksentekijät sekä muut alan toimijat. Kehitettäviä sääpalvelusovellutuksia, kuten puunkorjuu kantavuusolosuhteiden ennusteita, voidaan hyödyntää välittömästi, ja niiden tarve korostuukin ilmastonmuutoksen edetessä. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteita parantamalla metsätalouden ja metsänomistajien riskienhallintaa ilmastonmuutoksen edetessä.

Lisätietoja

Hankkeen loppuraportti
Ilmatieteenlaitoksen hankesivu