Hyppää sisältöön
Media

Selvitys kansainvälisen metsäyhteistyöverkoston perustamisesta 

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Työn toteutti Gaia Consulting Oy. Työtä ohjaavassa ohjasryhmässä olivat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi mukana työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020–2021

Suomalainen metsäosaaminen − metsien hoidosta ja käytöstä innovatiivisiin teknologioihin ja puupohjaisiin tuotteisiin, hyvään hallintoon ja vahvaan tietopohjaan − on arvokas pääoma hyödynnettäväksi ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään hallintaan ja tasa-arvoiseen hyvinvointiin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tämän osaamisen taustalla on pitkä historia, ja myös jatkossa suomalaisella osaamisella on edellytyksiä ja mahdollisuuksia vahvaan rooliin ja uuden liiketoiminnan avaamiseen kansainvälisissä ekosysteemeissä. Myös kehitysyhteistyössä Suomen pitkäjänteinen metsäosaaminen voi olla tukemassa kestävän kehityksen tavoitteita ja edistää tuotteiden ja palveluiden vientiä. Kansallisen metsästrategian yhteydessä käydyissä keskusteluissa on noussut esiin mahdollinen tarve tiivistää yhteistyötä metsäsektorin kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi. Yhteinen tavoite ja voimien koonti voi parhaimmillaan luoda synergiaa metsäsektorin koko ekosysteemiin ja vahvistaa eri toimijoiden – isojen ja pienten, yksityisten ja julkisten, liiketoiminnan ja tutkimuksen – yhteistyötä. Voimia ja resursseja kokoamalla suomalainen metsäosaaminen voi olla globaalissa mittakaavassa entistä vaikuttavampaa. Tässä työssä tehtiin kansallisen metsästrategian osana selvitys yhteistyön tiivistämisen tarpeesta Suomessa metsäsektorin kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Työssä tarkasteltiin monipuolisesti metsäsektorin jo olemassa olevia yhteistyömalleja, parhaita käytäntöjä muilta aloilta ja muista maista, tarpeita yhteistyölle sekä vaihtoehtoja toimintamalleiksi. Metsäsektorin toimijoiden kanssa käytiin keskustelua tarpeista ja toimintamalleista sopivien toimintamallien löytämiseksi ja tiekartan ja suositusten esittämiseksi siitä, miten yhteistyötä kansainvälisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi halutaan yhdessä edistää. Tavoitteena on ollut tuoda toimijoita yhteen, avoimeen ja tulevaisuusorientoituneeseen keskusteluun.

Lisätietoja

Hankkeen loppuraportti