Hyppää sisältöön
Media

Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkosto

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Työtehoseura ry (TTS)

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020–2021

Metsäalan muuttuva työelämä tarvitsee joustavan ja tarpeisiin nopeasti reagoivan koulutusjärjestelmän. Maa- ja metsätalousministeriö on koonnut kehittämisverkoston päivittämään metsäalan koulutuksen kehittämistarpeita. Verkostotyössä metsäalan koulutukseen vaikuttavat keskeisimmät toimijat (OKM, MMM, OPH, Metsäkoulutus ry, oppilaitosten edustajat tutkintotasoittain sekä koulutettua työvoimaa palkkaavat yritykset ja metsäalan koulutuksen asiantuntijat) priorisoivat alan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen keskeisimpiä kehittämistarpeita.

Verkoston tavoitteena on edistää metsäalan koulutukseen vaikuttavia tekijöitä niin, että alalle valmistuu kokonaistehokkaasti riittävästi uusia, työtehtäviin soveltuvia, ajantasaiset tiedot ja taidot omaavia, työmarkkinoiden tarvitsemia ammattilaisia.

Verkoston työskentelyllä tuetaan koulutuksen toimijoiden kehittämistyötä (viranomaistahot, oppilaitosjohto, koulutusten suunnittelijat ja toteuttajat, Metsäkoulutus ry), parannetaan tiedonkulkua eri tahojen välillä sekä suunnataan mahdollisuuksien mukaan kehitystyöpanosta ja rahoitusta tärkeimpiin kohteisiin. Työskentely kohdistetaan sekä tutkinto- että täydennyskoulutukseen. Kehittämisverkosto innovoi, tukee ja pyrkii lisäämään oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Verkostotyössä huomioidaan 2019 päivitetyn Kansallisen metsästrategian koulutuksen ja osaamisen strategisen hankkeen keskeiset painopistealueet ja tavoitteet.

Hankkeen loppuraportti
Väestönkehitys haastaa metsäalan koulutusta kehittymään (MMM tiedote 15.3.2022)

Lisätietoja

Puheenjohtaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Satu Rantala, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 0295162045
Sihteeri: TTS, Eila Lautanen, etunimi.sukunimi@tts.fi, puh. 0447143686