Hoppa till innehåll
Media

Nätverket för utveckling av utbildningen inom skogsbruket

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Arbetseffektivitetsföreningen rf (TTS)

Projektbeskrivning

Löptid: 2020–2021

Det föränderliga arbetslivet inom skogssektorn behöver ett flexibelt utbildningssystem som kan åtgärda olika behov fort. Jord- och skogsbruksministeriet har samlat ett utvecklingsnätverk med uppdrag att uppdatera behoven av att utveckla utbildningen inom skogsbranschen. De mest relevanta behoven av att utveckla examensutbildningen och fortbildningen inom sektorn prioriteras av de viktigaste aktörerna som i nätverksarbetet påverkar utbildningen inom skogsbranschen (UKM, JSM, Utbildningsstyrelsen, Metsäkoulutus ry, läroanstalternas företrädare efter examensnivå, företag som anställer utbildad arbetskraft och experter på utbildning inom skogsbranschen).

Nätverket har som mål att främja faktorer som påverkar utbildningen inom skogsbranschen, så att ett totaleffektivt tillräckligt antal skogsexperter som behövs på arbetsmarknaden utexamineras och att de utexaminerade experterna har nya aktuella kunskaper och färdigheter som är lämpliga i de olika arbetsuppgifterna.

Nätverkets arbete stöder utvecklingsarbetet bland utbildningsaktörerna (myndigheter, ledningen i läroanstalterna, planerare och genomförare av utbildning, Metsäkoulutus ry), förbättrar informationsutbytet mellan olika parter och riktar i möjligaste mån insatser från utbildningsarbetet och finansiering till de viktigaste föremålen. Arbetet riktas till både examensutbildningen och fortbildningen. Utvecklingsnätverket tar fram innovationer, stöder och försöker öka samarbetet mellan olika läroanstalter.

I nätverkets arbete tas hänsyn till de prioriterade områdena och målen i det strategiska projektet för utbildning och kompetens i den uppdaterade nationella skogsstrategin 2019.

Slutrapport (på finska)
Befolkningsutvecklingen gör att utbildningen inom skogsbranschen behöver utvecklas (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 15.3.2022)

Ytterligare information

Ordförande: Satu Rantala, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tel. 0295162045
Sekreterare: Eila Lautanen, Arbetseffektivitetsföreningen, fornamn.efternamn@tts.fi, tel. 0447143686