Hyppää sisältöön
Media

Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella ‒ avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Tapio Oy

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostushyödyistä metsien kasvun, puuntuotannon kannattavuuden, puumateriaalin laadun, metsien tuhonkestävyyden ja metsien ilmastovaikutusten suhteen ja siten lisätä jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöä metsänuudistamisessa.

Metsänjalostukseen liittyvät tietotarpeet selvitetään yhdessä sidosryhmien kanssa, painottaen jalostetun metsänviljelyaineiston käytön ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia monimuotoisuuteen ja talouteen. Tietotarpeita kartoitetaan metsänomistajien, metsäalan organisaatioiden asiantuntijoiden, metsäammattilaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön näkökulmasta. Oppilaitosten osalta selvitetään opetussuunnitelmien metsänjalostukseen liittyvät oppimistavoitteet ja oppimateriaalin tarve.

Metsänjalostuksen ja sen tulosten käytäntöön viennin osa-alueista laaditaan tietosisällöt palvelemaan eri kohderyhmiä. Perustaso palvelee suurta yleisöä ja koulujen biologian opetusta, syventävä taso puolestaan korkeakouluopetusta. Käytännön taso vastaa metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten tarpeisiin. Luken METSÄINFO -tietopalvelun alle luodaan avoin tietoalusta, jolle tuotava materiaali sisältää lukijaystävällisiä tekstejä, infograafeja, valokuvia, diaesityksiä, olemassa olevia videoita sekä oppilaitosten ryhmäopetukseen sopivia tehtäviä. Sivustolta luodaan linkit muihin lähteisiin kuten Metsäbiotalouden näyteikkuna -kokonaisuuteen ja Tapion sivuille. Tietoa jaetaan myös muille sopiville alustoille, jotka tavoittavat opiskelijoita ja opettajia.

Yhdessä sidosryhmien kanssa laaditaan strategia jalostustiedon jalkauttamiseksi. Hankkeesta tiedotetaan partnereiden ja yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta. Jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöä koskeva tieto hyödynnetään metsänhoidon suosituksissa. Jalkautusta tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa ja muun muassa valtakunnallisessa, opettajille, ammattilaisille ja metsäalan opiskelijoille suunnatussa webinaarissa sekä alueellisissa työpajoissa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Anneli Viherä-Aarnio, puh. 029 532 5512 anneli.vihera-aarnio@luke.fi