Hyppää sisältöön
Media

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Pellervon Taloustutkimus (PTT)

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021

Päivitetyn Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteissa esiin nousevat muun muassa metsiin perustuvan liiketoiminnan tukeminen ja luominen; vaikuttavan ja asiakaslähtöisen hallinnon kehittäminen; aktiiviseen metsänomistamiseen kannustaminen sekä talousmetsien luonnonhoidon vahvistaminen. Suomen metsäkeskuksen (SMK) toiminnalla on selvät yhtymäkohdat Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin, ja SMK voidaan nähdä metsästrategian merkittävänä toteuttajana. Lakisääteisten tehtävien lisäksi SMK johtaa vuosittain kymmeniä hankkeita, joissa kehitetään metsä- ja puualan elinkeinotoimintaa ja uusia palveluja. SMK on myös merkittävä metsän- ja luonnonhoidon, metsälainsäädännön ja metsätalouden kouluttaja. Lisäksi se tarjoaa neuvontaa sekä metsänomistajille metsän- ja luonnonhoitoon liittyvissä kysymyksissä, että yrityksille metsään kytkeytyvää liiketoimintaa koskien. Ottaen huomioon SMK:n merkittävän roolin metsäsektorilla sekä metsästrategian toimeenpanossa, sen tekemän työn tuloksia ja vaikuttavuutta on tarve arvioida.

Hankkeen tavoitteena on:

  • arvioida SMK:n metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuutta. SMK:n tekemää asiakastyötä ja sen vaikuttavuutta tarkastellaan suhteessa metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyden tasapainoiseen edistämiseen sekä SMK:n strategisiin tavoitteisiin.

Hankkeen tuloksia käytetään SMK:n asiakastyön vaikuttavuuden seurantaan ja mittaamiseen ja siten asiakastyön vaikuttavuuden yleiseen kehittämiseen. Lisäksi vaikutusten arviointi suhteessa Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin on olennaista strategian edistämisen ja keinovalikoiman kehittämisen kannalta.

Lisätietoja

PTT:n hankesivu