Hyppää sisältöön
Media

MonimuotohakkuuExperts

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

TTS Työtehoseura yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa 

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020

Luonnonhoidon huomioiminen hakkuiden yhteydessä on kuulunut osana metsäkoneen kuljettajien peruskoulutukseen jo vuosikymmenien ajan. Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistuminen sekä erityisesti metsänomistajakunnan tavoitteiden eriytyminen asettaa kuitenkin lisääntyviä vaatimuksia osaamisen kehittämiselle. Uusien poimintahakkuusuositusten, vesiensuojelun käytänteiden, turvemaiden puunkorjuun kehittymisen ja esimerkiksi talousmetsien lahopuureserville, riistanhoidolle sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen turvaamiselle asetetut tavoitteet vaativat kehittyneiden toimintamallien juurruttamista suoraan hakkuukoneenkuljettajien työtapoihin. 

Hankkeen tavoitteena on:

  • kehittää täydennyskoulutuskonsepti jatkuvan kasvatuksen hakkuiden ja luonnonhoidon käytänteistä koneellisen puunkorjuun käytännön toimijoille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää metsäkoneen kuljettajan käytännön osaamista ja motivaatiota luontolaadun ylläpitämiseksi puunkorjuussa. 

Täydennyskoulutuskonsepti koostuu opintomoduuleista. Moduulien opetus toteutetaan virtuaalimateriaalin ja lähipäivien yhdistelmällä. Työn pohjana käytetään Monimetsä-hankkeessa kerättyä tietoa niistä luonnonhoidon toteuttamisen pullonkauloista, jotka liittyvät metsäkoneen kuljettajan osaamiseen ja hakkuun käytännön toteuttamiseen. Moduulien sähköisen opintomateriaalin rakentamisessa hyödynnetään luonnonhoidon verkko-oppimisympäristöä, LuHoa sekä esimerkiksi metsänhoidon suosituksia. 

Lisätietoja

TTS:n hankesivu