Hoppa till innehåll
Media

MonimuotohakkuuExperts

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

TTS Arbetseffektivitetsföreningen i samarbete med Finlands skogscentral och Tammerforsnejdens yrkesinstitut Tredu.

Projektbeskrivning

Löptid: 2020

Att beakta naturvården i samband med avverkning har ingått i grundutbildningen för skogsmaskinsförare i flera decennier. I och med att metoderna för skogsbehandling blivit mångsidigare och då framför allt skogsägarkårens målsättningar blivit allt mer differentierade ställs emellertid ökade krav på ökad kompetens. Nya rekommendationer för plockavverkning, ny vattenskyddspraxis, utvecklingen av avverkning på torvmarker och målsättningarna för till exempel rötvedsreserver i ekonomiskogar, viltvård och tryggande av livsmiljöer för hotade arter kräver att förbättrade handlingsmodeller befästs i skogsmaskinförarnas arbetssätt. 

Syftet med projektet är att

  • ta fram ett fortbildningskoncept om praktiska metoder för avverkning i kontinuerligt skogsbruk och naturvård för företagare som arbetar med maskinell avverkning. Utbildningens syfte är att utveckla skogsmaskinföraren praktiska kunnande och motivation att upprätthålla naturkvaliteten vid avverkningen. 

Fortbildningskonceptet är sammansatt av studiemoduler. Undervisningen genomförs med en kombination av virtuella studier och närstudier. Som grund för utbildningen används data som samlats in inom Monimetsä-projektet om de flaskhalsar för genomförandet av naturvården som hänför sig till skogsmaskinförarens kunnande och det praktiska avverkningsarbetet. Vid sammanställningen av det elektroniska undervisningsmaterialet används nätinlärningsmiljön för naturvård, LuHo och till exempel skogsbrukets rekommendationer. 

Ytterligare information

Projektet på TTS:s webbplats (på finska)