Hyppää sisältöön
Media

Lahopuutieto ilmasto- ja monimuotoisuustoimenpiteiden tukena (Lahohiili)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Hanketta toteuttaa Tapio yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n, Sahateollisuus ry:n, MTK ry:n, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2022

Kuollut puu on metsissä merkittävä hiilen varasto ja talousmetsien lahopuilla on merkitystä monimuotoisuuden rinnalla myös ilmastotavoitteiden toteuttamiselle. Lahohiili -hankkeen päätavoitteena on tuottaa metsäalan toimijoille yhtenäinen ja kustannustehokas käytäntö metsikön lahopuumäärän arviointiin. Hankkeessa selvitetään metsikön lahopuumäärän arvioinnin käytäntöjä eri metsäorganisaatioissa. Kerättyjen tietojen perusteella valitaan jatkoselvitykseen joku olemassa olevista käytännöistä tai useamman käytännön yhdistelmä. Testattavaksi valittua käytäntöä kokeillaan maastossa. Kokeilut tehdään kohteilla, joiden tarkka lahopuumäärä on aiempien mittausten vuoksi selvillä. Näin saadaan palautetta käytäntöön liittyvästä aikamenekistä sekä tulosten virhemarginaalista. Arviointikäytännön käyttöönottoa varten tuotetaan aineistoa ja koulutusta, joka tulee vapaasti saataville.

Kehittämällä arviointiin yhtenäinen käytäntö ja tietosisältö on metsätalouden toimijoiden helpompi kerätä ja välittää eteenpäin tietoa hakkuukohteiden lahopuumärästä. Lahopuumäärän arviointi auttaa toimijoita tunnistamaan eri kohteiden potentiaalin ja suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteet kustannustehokkaasti niin, että lahopuuta pystytään säästämään. Tarkempi suunnittelu ja mahdolliset erityistoimenpiteet esimerkiksi työnjohdossa voidaan kohdentaa runsaslahopuustoisimmille kohteille. Näin tuetaan lahopuun säilymisen tavoitetta, edistetään talousmetsien lahopuumäärän kasvua ja lahopuuhun varastoituneen hiilen sekä lahopuueliöstön monimuotoisuuden säilymistä.

Loppuraportti

Selvitys lahopuuston yhtenäisestä arviointimenetelmästä metsäalan toimijoita varten (Tapion raportteja 49)

Lisätietoja

hannes.pasanen@tapio.fi