Projektbeskrivningar

A. Skogsdata och plattformsekonomi

F. Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet

G. Nya träbaserade produkter

I. Kompetens och utbildning

J. Internationell skogspolitik och EU-påverkan