Projektbeskrivningar

A. Skogsdata och plattformsekonomi

B. Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen

D. Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald

F. Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet

G. Nya träbaserade produkter

H. Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster

I. Kompetens och utbildning

Expert på torvmarksskogar
15.5.2020 16.49

J. Internationell skogspolitik och EU-påverkan