Hoppa till innehåll
Media

Den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för behandling av laserskannat material

Tillbaka till projektbeskrivningarna för den nationella skogsstrategin

Utförare

Lantmäteriverket

Projektbeskrivning

Varaktighet: 2021–2022

I projektet tar man fram en gemensam plattform för behandling av laserskannat material. På plattformen lagras det laserskannade material och flygbildsmaterial som produceras inom ramen för det nationella laserskanningsprogrammet och flygfotograferingsprogrammet. Plattformen säkerställer att de organisationer som deltar i projektet använder samma laserskannade material och flygbildsmaterial samt undanröjer behovet för olika aktörer att lagra och uppdatera egna överlappande datamaterial. Skyddet av sekretessbelagda uppgifter samt informationssäkerhetsåtgärder och andra åtgärder som gäller informationshantering genomförs centraliserat på plattformen.