Hoppa till innehåll
Media

Mellan träd och bark – förberedelser för skador som har orsakats av granbarkborren och som flerfaldigats på grund av klimatförändringarna

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Helsingfors universitet

Projektbeskrivning

Löptid: 2019-2022

De risker som orsakats av skadevållande insekter har blivit svårare och försämrat skogens tillstånd. Detta påverkar skogsekonomin och skogens ekonomiska värde. De förändringar i skogens tillstånd som orsakades av granbarkborren (Ips typographus L.) ökade efter 2010 till följd av vindskadorna och de höga värmesummorna under tillväxtperioderna. Därför är prognoserna för variationer i beståndet av granbarkborre och för risker nu mycket aktuella frågor inom forskning och hantering av skogens tillstånd.

Syftet med projektet är att

  • skapa ett prognos- och riskhanteringssystem som passar in i förhållandana i Finland.

I projektet utvecklas ett system för uppföljning av variationerna i beståndet för att kunna ta fram platsbundna populationsestimat. Dessa utgör ett underlag för platsbundna riskmodeller för populationens spridning och skogens tillstånd. Dessutom utvecklas en metod för att klassificera allvarlighetsgraderna för skador på trädbeståndet i syfte att tillräckligt tidigt upptäcka stresstillstånd i trädbestånd. Metoden utgår från satellitbilder, digitala flygbilder, bilder från värmekameror och hyperspektrala bilder samt användning av drönare (UAV). I projektet används meteorologiska observationer och vädermaterial i syfte att ta fram dynamisk information för flera skalnivåer med tanke på prognosmodeller för skogens tillstånd.

Riskhanteringssystemet kan användas vid årliga modeller för olika faktorers effekt på dynamiken i granbarkborrens spridning och för förluster av trädbestånd samt vid prognoser för risker som påverkar massförekomsten. Utifrån metoden utvecklas en praktisk åtgärdskedja. En serviceprodukt som ska skapas för medborgare och som fritt ska delas via olika informationsportaler främjar näringsverksamheten och välfärden på landsbygden och skogsintäkterna utan oförväntade störningar som orsakar ekonomiska förluster. Projektet genomför målen för den nationella skogsstrategin 2025 genom att förbättra riskhanteringen vid skogsekonomin och bland skogsägare i och med att klimatförändringarna blir mer allmänna.

Ytterligare information

Projektet på Helsingfors universitets webbplats (på finska)