Hoppa till innehåll
Media

Projekt om naturkvalitet (Luontolaatu)

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Tapio Oy i samarbete med Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.

Projektbeskrivning

Löptid: 2018-2020

Naturvården i ekonomiskogarna är en integrerad del av skogens behandling. Som naturvård räknas alla åtgärder som utförs för att förverkliga mål i skogsbehandlingen som sker parallellt med virkesproduktionen. Delområden av naturvården är bland annat tryggande av biodiversiteten, vattenskydd, skötsel av skogslandskapet och beaktande av kulturarvsobjekt.

Inom ramen för finska skogscentralens utvärdering av naturvårdens kvalitet, som tidigare koordinerades av Tapio, har man under 20 års tid utrett hur de mål som fastställts för naturvården i ekonomiskogarna har förverkligats i det praktiska skogsbruket. Det nuvarande kvalitetsuppföljningssystemet har tagits fram år 1997, och det har inte gjorts några större ändringar av dess innehåll eller utvärderingsgrunder. Då skogsbrukets omgivning förändras och det har utvecklats nya möjligheter att samla in data är det nödvändigt att förnya uppföljningen av naturvårdens kvalitet så att den bättre motsvarar de nuvarande behoven. Bättre verktyg för kvalitetsuppföljning ger bättre nyckeltal för bedömning av naturvårdsåtgärdernas effektivitet och gör det möjligt att utveckla en ny typ av verksamhet som bättre beaktar biodiversiteten.

Syftet med projektet är att

  • utvärdera den uppföljning av naturvårdens kvalitet som används nu
  • precisera de behov av information och utveckling som anknyter till den
  • utreda hur data för uppföljning av naturvårdens kvalitet kan insamlas på ett kostnadseffektivt sätt så att den uppfyller dagens behov av information så bra som möjligt.

I projektet produceras den databas som behövs för att förnya kvalitetsuppföljningen av naturvården i ekonomiskogarna. Uppföljningen av naturvårdens kvalitet producerar kunskap som används allmänt bland annat för att påvisa genomförandet av skogspolitiska mål och skogscertifieringens krav. Kvalitetsuppföljningen av naturvården producerar en opartisk respons åt praktiska aktörer och skogsägare om de genomförda åtgärdernas kvalitet. Responsen har stor utbildande betydelse, eftersom regelverket som styr verksamheten förändras och det också förekommer omsättning bland personalen som arbetar i skogen. Uppföljningen gör det möjligt att i skogsbruket sträva efter ständig förbättring.

Ytterligare information

Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Projektchef, Lauri Saaristo, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 040 573 9168