Hoppa till innehåll
Media

Reform av skogsbruksplaneringssystemet MELA

Tillbaka till projektbeskrivningarna för den nationella skogsstrategin

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Varaktighet: 2019–2022

MELA är en programvara för analys och planering som utvecklats för det finländska skogsbrukets behov. Inom ramen för MENU-projektet utvecklas MELA till en programvara med öppen källkod. Som ett resultat av projektet får man ett nytt MELA-programvarupaket som är mångsidigare, mer transparent, mer skalbart, användarvänligare och lättare att upprätthålla.


Reformen utgår från sammanslagning av fyra olika delområden. Nya tekniker för skogstaxering möjliggör en mer detaljerad beskrivning av skogsresurser än tidigare. Genom avkastningsfunktioner som forskare tagit fram kan produktionskapaciteten och användningsmöjligheterna i fråga om skogsresurser beskrivas på ett mångsidigare sätt än tidigare. De ständigt förfinade metoderna för smarta kalkyler stöder automatiseringen av beräkningsrutiner. Beslutsteoretiska tillämpningar, såsom optimeringsteknik och beaktande av risker och osäkerhetsfaktorer vid beräkningarna, förbättrar programvarans användbarhet.


Det nya programvarupaketet svarar särskilt på behov som anknyter till beräkning av riksomfattande och landskapsvisa avverkningsmöjligheter, markanvändningssektorns projektioner samt energi- och klimatpolitikens scenario- och konsekvensbedömningar. Programvaran kan också användas för att optimera markägarnas användning av sina egna skogsresurser.

 

Ytterligare information

Naturresursinstitutets projektsida (på finska)
Reijo Mykkänen, projektchef, fornamn.efternamn(a)luke.fi