Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Monimetsä - nästa steg i naturhänsyn

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Finlands skogscentral och Tapio Oy i samarbete med Skogsindustrin rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och Koneyrittäjät rf.

Projektbeskrivning

Löptid: 2019-2022

Inom det Monimetsä-projekt som genomfördes 2016-2018 undersöktes, utvecklades och förverkligades handlingsmodeller med vars hjälp företag som erbjuder och utför tjänster åt skogsägare kan främja skogsbrukets hållbarhet och förbättra kvaliteten på ekonomiskogarnas naturvård.  Inom projektet konstaterades, att en utredning av skogsägarens egna mål beträffande naturvården bör inbegripas i planeringen av avverkningen och skogsvårdsarbetena. För det andra bör platsdata som gäller naturvården utnyttjas aktivt för att rådgivningen om naturvården samt planeringen och förverkligandet av den ska kunna inriktas effektivt.

De handlingsmodeller som tagits fram har fått ett positivt mottagande och flera organisationer har tagit dem i bruk på sätt som anpassats till deras verksamhet. Erfarenheterna av och responsen från Monimetsä-projektet har utnyttjats vid planeringen av projektets fortsättning.

Syftet med projektet är att

  • bibehålla och förbättra skogsbiotopernas och vattendragens tillstånd genom att öka medvetenheten och kunnandet.

Inom projektet vill man öka skogsägarnas intresse för och kompetens att identifiera möjligheter att trygga mångfalden och vattenskyddet och sätt att förverkliga dem i sina egna skogar. För att de mål som skogsägarna ställt för naturvården förbättras entreprenörers och andra praktiska arbetares kunnande om planering av arbetsfältet, arbetsledning och utförande av naturvårdsarbeten. I projektet skapas också förutsättningar för att utveckla skogsorganisationernas arbetsmodeller och tjänster så att naturvårdsmetoder kan genomföras i praktiken. Dessutom ser man genom kommunikation till att naturvården i ekonomiskogarnas görs synlig. Man fortsätter implementera arbetsmodeller som utvecklats och identifierats tidigare.

Projektet främjar en omfattande och etablerad användning av naturvårdsmetoder (naturvård i ekonomiskogar blir gängse praxis) och en del av det dagliga skogsbruket och skogstjänstföretagandet. Projektet främjar också genomförandet av målen för naturvården och vattenskyddet i regionala skogsprogram.

Ytterligare information

Projektet på Finlands skogscentrals webbplats (på finska)
Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Projektchef Sanna Kotiharju, Finlands skogscentral, fornamn.efternamn(at)metsakeskus.fi, tfn. 0509119388 
Lauri Saaristo, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 0405739168