Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Monimetsä - jatkoaskel luonnonhoitoon

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy yhdessä Metsäteollisuus ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2019-2022

Vuosina 2016-2018 toteutettu Monimetsä-hanke selvitti, kehitti ja vei käytäntöön toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Hankkeessa tunnistettiin, että metsänomistajan omien luonnonhoitotavoitteiden selvittäminen tulee kytkeä osaksi hakkuiden ja metsänhoitotöiden suunnittelua. Toiseksi, luonnonhoitoon liittyviä paikkatietoaineistoja tulee hyödyntää aktiivisesti, jotta luonnonhoidon neuvonta, suunnittelu ja toteutus pystytään kohdentamaan tehokkaasti.

Kehitetyt toimintamallit ovat saaneet myönteisen vastaanoton ja useat organisaatiot ovat ottaneet niitä käyttöön toimintaansa sopivilla tavoilla. Monimetsä-hankkeen toiminnasta saatuja kokemuksia ja palautetta on hyödynnetty jatkohankkeen suunnittelussa.

Jatkohankkeen tavoitteena on:

  • ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa lisäämällä tietoisuutta ja osaamista.

Hankkeessa lisätään metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään. Metsänomistajien luonnonhoidolle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi lisätään urakoitsijoiden ja muiden käytännön työntekijöiden osaamista työmaasuunnittelussa, työnjohdossa ja luonnonhoitotöiden toteutuksessa. Hankkeessa myös luodaan edellytyksiä metsäorganisaatioiden toimintamallien ja palvelujen kehittymiselle niin, että luonnonhoidon keinoja voidaan viedä käytäntöön. Lisäksi huolehditaan talousmetsien luonnonhoidon näkyvyydestä viestinnällä. Aiemmin kehitettyjen ja tunnistettujen toimintamallien jalkauttamista jatketaan.

Hanke edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä (talousmetsien luonnonhoidon valtavirtaistumista) osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. Hanke edistää myös alueellisten metsäohjelmien luonnonhoito- ja vesiensuojelutavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja

Suomen metsäkeskuksen hankesivu
Tapio Oy:n hankesivu
Projektipäällikkö Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puh. 050 911 9388 
Lauri Saaristo, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. 040 573 9168