Hyppää sisältöön
Media

Monimetsä - jatkoaskel luonnonhoitoon

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy yhdessä Metsäteollisuus ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2019-2022

Vuosina 2016-2018 toteutettu Monimetsä-hanke selvitti, kehitti ja vei käytäntöön toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Hankkeessa tunnistettiin, että metsänomistajan omien luonnonhoitotavoitteiden selvittäminen tulee kytkeä osaksi hakkuiden ja metsänhoitotöiden suunnittelua. Toiseksi, luonnonhoitoon liittyviä paikkatietoaineistoja tulee hyödyntää aktiivisesti, jotta luonnonhoidon neuvonta, suunnittelu ja toteutus pystytään kohdentamaan tehokkaasti.

Kehitetyt toimintamallit ovat saaneet myönteisen vastaanoton ja useat organisaatiot ovat ottaneet niitä käyttöön toimintaansa sopivilla tavoilla. Monimetsä-hankkeen toiminnasta saatuja kokemuksia ja palautetta on hyödynnetty jatkohankkeen suunnittelussa.

Jatkohankkeen tavoitteena oli:

  • ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa lisäämällä tietoisuutta ja osaamista.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään. Metsänomistajien luonnonhoidolle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiinn urakoitsijoiden ja muiden käytännön työntekijöiden osaamista työmaasuunnittelussa, työnjohdossa ja luonnonhoitotöiden toteutuksessa. Hankkeessa myös luotiin edellytyksiä metsäorganisaatioiden toimintamallien ja palvelujen kehittymiselle niin, että luonnonhoidon keinoja voidaan viedä käytäntöön. Lisäksi huolehdittiin talousmetsien luonnonhoidon näkyvyydestä viestinnällä. Aiemmin kehitettyjen ja tunnistettujen toimintamallien jalkauttamista jatkettiin.

Hankeen tavoitteena oli edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä (talousmetsien luonnonhoidon valtavirtaistumista) osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. Lisäksi tavoitteena oli edistää alueellisten metsäohjelmien luonnonhoito- ja vesiensuojelutavoitteiden toteutumista.

Hankkeen loppuseminaari pidettiin marraskuussa 2022.

Hanke on päättynyt, mutta sen viestintää jatketaan vuonna 2023.

Hankkeen loppuraportti
Hankkeen tuottamat materiaalit kohderyhmäkohtaisesti

Lisätietoja

Suomen metsäkeskuksen hankesivu
Tapio Oy:n hankesivu

Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puh. 050 314 0440 
Lauri Saaristo, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. 040 573 9168