Hoppa till innehåll
Media

Skogsvårdsrekommendationer – information, förankring och uppdatering  

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Tapio Oy i brett samarbete med aktörer inom skogs- och miljösektorerna.

Projektbeskrivning

Löptid: fortlöpande

Skogsvårdsrekommendationerna är en sammanställning av de bästa metoderna för hållbar skötsel av skogarna i Finland. Utifrån rekommendationerna kan skogsägarna fatta beslut om olika alternativ för skogsvård och skogsanvändning. Branschexperter använder sig av rekommendationerna då de tillhandahåller tjänster till skogsägarna och utför skogsvårdsarbeten. Rekommendationerna är oberoende och utgår från senaste forskningsrön och praktisk erfarenhet.

De huvudsakliga uppdragen för projektet Information, förankring och uppdatering 2020 är följande: 

  • Samordning och information om skogsvårdsrekommendationerna.
  • Expertmöten och webbinarier om skogsvårdsrekommendationerna.

Innehållsarbetet med skogsvårdsrekommendationerna sker i projektet Råd i god skogsvård, klimatsäkert skogsbruk.

Projektet genomför de mål för en aktiv, mångsidig och övergripande hållbar skogsanvändning som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025.

Ytterligare information

Skogsvårdsrekommendationer
Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Tapio Oy, Råd i god skogsvård (på finska)
Råd i god skogsvård, webbpublikation
Projektsamordnare Kalle Vanhatalo, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tel. 040 192 1874