Hoppa till innehåll
Media

Råd i god skogsvård, klimatsäkert skogsbruk

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Tapio Oy samordnar arbetet med rekommendationerna Råd i god skogsvård i samarbete med aktörer inom skogs- och miljösektorerna.

Projektbeskrivning

Löptid: 2020–2022

Skogsvårdsrekommendationerna är en sammanställning av de bästa metoderna för hållbar skötsel av skogarna i Finland. De frivilliga rekommendationerna, som bygger på forskningsrön och erfarenheter från praktiken, ger en vägledning i god skogsvårdspraxis. Skogsägarna kan utifrån rekommendationerna fatta beslut om olika alternativ och målsättningar för sitt skogsbruk. Branschexperter använder sig av rekommendationerna då de tillhandahåller tjänster till skogsägarna och utför skogsvårdsarbeten.

Syftet med projektet är att:

  • år 2020 börja ta in klimatsäkert skogsbruk i skogsvårdsrekommendationerna.
  • på längre sikt integrera klimatsäkerhet i en god skogsvårds helhet och i beslutsfattandet om skogsbruksåtgärder.

År 2020 samlar man inom projektet synpunkter, motiveringar och forskningsrön om klimatsäkert skogsbruk och mätning av det samt ser över rekommendationernas principer för genomgående hållbar användning av skogarna. Åren 2021–2022 omarbetas det centrala innehållet i skogsvårdsrekommendationerna enligt kraven på klimatsäkert skogsbruk. Projektet ger fördelar för skogsägarna, branschexperter som betjänar skogsägarna samt för samhället. Det främjar en aktiv, mångsidig och genomgående hållbar användning av skogarna.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information 

Projektets webbsida (på finska)
Råd i god skogsvård
Projektet för digitala Råd i god skogsvård (på finska)
Kalle Vanhatalo, projektkoordinator, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 040 192 1874