Hoppa till innehåll
Media

Skogspolitikforum 2020 - Skogarnas hälsa i ett föränderligt klimat

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Projektet koordineras av Tapio Oy

Projektbeskrivning

Löptid: 2020

Skogspolitikforum främjar en skogs- och miljöpolitik som baserar på forskningskunskap. I forumet analyseras vetenskaplig kunskap om aktuella teman och uppgörs av kunskapen synteser och alternativa politiker, som läggs fram för beslutsfattarna för diskussion i en åskådlig och lättanvänd form. Forumet samlar människor från universitet, forskningsanstalter och organisationer inom det praktiska skogsbruket att diskutera och dela de senaste forskningsresultaten och bästa praktiska erfarenheterna.

Tema för Skogspolitikforum år 2020 är Skogarnas hälsa i ett föränderligt klimat.

Syftet med projektet är att

  • samla den kunskap som finns om hur klimatförändringen och andra faktorer påverkar prognoserna för skogsskador i Finland.
  • utarbeta preliminära politik- och forskningsrekommendationer som gäller uppföljning av och prognoser för skogsskador. Rekommendationerna gäller också bekämpning av skogsskador och skogsbrukets anpassning till den prognostiserade förändringen av skogarnas hälsorisker som klimatförändringen och andra faktorer orsakar.

Resultaten av projektet gagnar såväl skogsbranschens beslutsfattare som praktiska aktörer. Skogspolitikforum stöder för sin del också genomförandet av det Internationella året för växthälsa, som anordnas på Finlands initiativ.

Ytterligare information

Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Projektchef  Henry Schneider, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 040 160 8564