Hoppa till innehåll
Media

Digitalisering av skogsvårdsrekommendationer

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Tapio Oy

Projektbeskrivning

Löptid: 2019-2021

Skogsvårdsrekommendationerna är oberoende nationella rekommendationer som utgår från forskning och praktisk erfarenhet. Till rekommendationerna samlas de bästa skogsvårdsmetoderna och verksamhetsmodellerna i samarbete mellan skogssektorn och miljösektorn. Den helhet som omfattar skogsvårdsrekommendationerna består numera av åtta publikationer. Publikationerna kan fritt laddas ned i pdf-format på internet och är även tillgängliga i tryckt form.

Syftet med projektet är att

  • digitalisera skogsvårdsrekommendationerna.

I projektet utvecklas en e-tjänst så att användningen av rekommendationerna blir enklare och mångsidigare. Skogsvårdsrekommendationerna blir tillgängliga via en gränssnittstjänst för alla informationssystem och e-tjänster som används i skogssektorn, och på en webbplats som är avsedd för alla intresserade. Detta koncept ger nya möjligheter att utnyttja data såväl i terrängen som på kontor. När skogsvårdsrekommendationer, som alltid är uppdaterade, delas via gränssnittstjänsten, behöver andra aktörer inte använda egna program och rekommendationer, vilket i sin tur medför kostnadsbesparingar.

Skogssektorns och skogsföretagens konkurrenskraft och etableringen av nya tjänster och annan företagsverksamhet är bundna till tillämpning och tillhandahållande av ny information och till en öppen tillgång till information. God information om skog, hållbar skötsel av skog och skogsägare utgör ett underlag för marknadsföring av tjänster och produkter. I framtiden är det möjligt att på ett mer effektivt sätt utifrån högkvalitativ information om skogsresurser och med en ny teknik ta fram simulationer om användning av skog och göra kalkyler om olika alternativ. Projektet ska resultera i att det är enklare att uppdatera skogsvårdsrekommendationerna och att rekommendationerna därigenom blir mer aktuella och mer användbara än tidigare. Detta leder till att antalet användare av rekommendationerna blir större och rekommendationerna kan tillämpas i verksamhetskedjorna inom skogsbruket i större utsträckning.

Ytterligare information

Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Projektchef Kati Kontinen, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tel. 050 591 7456