Hoppa till innehåll
Media

Folkhälsa i skogen

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Tapio Oy i samarbete med finska läkarföreningen Duodecim, avdelningen för skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet.

Projektbeskrivning 

Löptid: 2018-2020

Forskningen pekar i allt högre grad på att skogen har positiva effekter för människans mentala och fysiska välmående. Mångsidiga och varierande skogsområden erbjuder hälsofördelar och nya möjligheter att främja hälsan.  Enligt 37 § i kommunallagen ska kommunen i sin  kommunstrategi ta hänsyn till främjandet av kommuninvånarnas välfärd. Kommunerna utarbetar för varje fullmäktigeperiod en välfärdsplan som uppföljs årligen. Kommunerna har identifierat hälsoeffekterna av skogen och konstaterat ett behov av gemensam utveckling. Kommunerna kan använda välfärdsskogar för att marknadsföra sig och stärka sin livskraft.

Syftet med projektet är att

  • erbjuda medborgarna möjligheter att i tillräcklig grad utnyttja skogsmiljöer för att främja det mentala och fysiska välbefinnandet
  • öka skogens betydelse i kommuninvånarnas smidiga vardag och aktörernas praktiska och teoretiska kunnande om hur skogen ska skötas för att främja medborgarnas hälsa. En mångsidig skog förbättrar hälsan och välfärden.

I projektet uppmuntras kommunerna att utnyttja skogarnas hälsoeffekter och utarbetas rekommendationer om hur hälsofrämjande skogar ska skötas. Inom projektet utvecklas en verksamhetsmodell för att främja tillgängligheten till skogarna i hälsosyfte (Metsien saavutettavuus terveyden edistämisessä) som stöd för kommunernas välfärdsarbete.

Ett mål i den nationella skogsstrategin 2025 är att skogarna ska användas på ett aktivt, ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart och mångsidigt sätt. Genom hållbar och mångsidig användning av skogen eftersträvas även ökade fördelar av skogarnas hälsoeffekter. Inom projektet genomförs målen i den nationella skogsstrategin 2025, eftersom man utvecklar förutsättningarna för hälso- och välfärdstjänster som grundar sig på skogen.

Ytterligare information

Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)