Hyppää sisältöön
Media

Kansanterveyttä metsästä

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin, Helsingin yliopiston metsätieteen osaston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus 

Kesto: 2018-2020

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen on lisääntynyt. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat terveyshyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen. Kuntalain 37 § mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kunnat laativat valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Kunnissa on tunnistettu metsien terveysvaikutuksia ja tarve on yhteiselle kehittämiselle. Hyvinvointimetsät voivat jopa vahvistaa kunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • tarjota kansalaisille mahdollisuuksia hyödyntää riittävästi kehon ja mielen terveyttä edistäviä metsäympäristöjä.
  • kasvattaa metsän merkitystä kuntalaisten sujuvassa arjessa ja lisätä toimijoiden tietotaitoa metsien hoidossa kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi. Monipuolinen metsä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä.

Hankkeessa innostetaan kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia ja laaditaan suositukset terveyttä edistävien metsien hoidolle. Hankkeessa kootaan kuntien hyvinvointityön tueksi Metsien saavutettavuus terveyden edistämisessä –toimintamalli.

Kansallinen metsästrategia 2025:n yhtenä päämääränä on, että Suomen metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä sekä monipuolisessa käytössä. Kestävällä ja monipuolisella käytöllä tavoitellaan myös kasvua metsien terveysvaikutusten hyödyntämiseen. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteita, koska siinä kehitetään edellytyksiä metsiin perustuville terveys- ja hyvinvointipalveluille.

Lisätietoja

Tapio Oy:n hankesivu