Hoppa till innehåll
Media

Förnyad skogs- och naturdata

Tillbaka till projektbeskrivningarna för den nationella skogsstrategin

Utförare

Finlands skogscentral

Projektbeskrivning

Varaktighet: 2019–2020

Skogsdata samlas in på ett kostnadseffektivt sätt genom ökad automation, och kvaliteten på skogsdata förbättras kontinuerligt. Datamaterialet uppdateras med täckande uppgifter om utförda skogsarbeten, såsom uppgifter om egenkontroll och avverkning, samt med mångsidiga informationskällor. Finlands skogscentral tillhandahåller effektiva skogsdata- och förvaltningstjänster, vilket skapar en grund för privata kommersiella tjänster och ett fungerande informationsekosystem för skogsdata.

I projektet inför man nya metoder för uppdatering av skogsresurs- och naturdata. Skogscentralens system för geografisk information förnyas så att det motsvarar framtida behov i fråga om uppdatering, hantering och utnyttjande av skogsresurs- och naturdata.