Hyppää sisältöön
Media

Uudistuva metsä- ja luontotieto

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2019–2020

Metsätieto kerätään kustannustehokkaasti automaatiota lisäten, sen laatua parannetaan jatkuvasti, ja se päivittyy kattavasti metsätöiden toteutustiedolla kuten omavalvonta- ja hakkuutiedolla sekä monipuolisesti eri tietolähteillä. Metsäkeskus tuottaa tehokkaat metsätieto- ja hallintopalvelut, mikä luo perustan yksityisille kaupallisille palveluille ja toimivalle metsätietoekosysteemille.

Hankkeessa otetaan käyttöön uudet metsävara- ja luontotiedon ylläpidon menetelmät. Metsäkeskuksen paikkatietojärjestelmä uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden metsävara- ja luontotiedon ylläpitoon, hallinnan ja hyödyntämisen tarpeita.