Hoppa till innehåll
Media

Skogsägaren 2020

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Helsingfors universitet i samarbete med Naturresursinstitutet, Pellervo ekonomisk forskning och Arbetseffektivitetsföreningen.

Projektbeskrivning

Löptid: 2018–2021

De privata skogsägarna äger 60 procent av skogsområdena, 70 procent av beståndstillväxten och 70 procent av kolsänkorna, och säljer 80 procent av det inhemska virke som behövs inom industrin. Skogsägarna, vanliga familjer, äger cirka 350 000 skogshemman och ingår ungefär 100 000 virkesaffärer per år. Antalet familjer som äger skog är mer än 600 000. Den senaste stora riksomfattande undersökningen om skogsägare genomfördes 2009. Under de senaste tio åren har bestämmelserna och organisationerna förändrats, konkurrensen avreglerats och alternativen för skogsägande ökat och nu har skogsägarna tillgång till ett stort utbud av e-tjänster. Samtidigt gör skogsindustrin stora investeringar. Därför finns det ett behov av ny information.

Syftet med projektet är att

  • beskriva den nuvarande strukturen för skogsägandet i familjer och ägarnas mål, och att granska de olika ägargruppernas beteende vad gäller virkesutbudet och skogsvården.
  • kartlägga mätningen och förbättringen av lönsamheten i skogsbruket efter hemman.

Utifrån den information som tas fram i projektet är det möjligt att utveckla marknaden för rundvirke och tillgången till virkesråvara, godtagbarheten av skogsbehandlingen och skogsanvändningen, samordningen av olika fördelar med skogen, genomslaget i skogspolitiska metoder och förutsättningarna för att idka skogsbruk som företagsverksamhet.

Projektet främjar genomförandet av den nationella skogsstrategin genom att kartlägga förändringarna i skogsägarnas struktur och beteende. Projektet uppdaterar det informationsunderlag som har tagits fram i de tidigare undersökningarna om skogsägare och skapar ett underlag för beredningen av skogspolitiken.

Ytterligare information

Projektet på Helsingfors universitets webbplats (på finska)
Projektet på Naturresursinstitutets webbplats