Hyppää sisältöön
Media

Metsänomistaja 2020

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Helsingin Yliopisto yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Pellervon taloustutkimuksen ja Työtehoseuran kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2021

Yksityismetsänomistajat omistavat metsämaasta 60%, puuston kasvusta 70% ja hiilinieluista 70% sekä myyvät teollisuuden tarvitsemasta kotimaisesta puusta 80%. Metsänomistajat, tavalliset perheet, omistavat n. 350 000 metsätilaa ja tekevät noin 100 000 puukauppaa vuodessa. Perhemetsänomistajia on yli 600 000. Edellinen suuri valtakunnallinen metsänomistajatutkimus tehtiin vuonna 2009. Kymmenessä vuodessa säädökset ja organisaatiot ovat muuttuneet, kilpailu vapautunut, metsänomistuksen vaihtoehdot ovat lisääntyneet ja metsänomistajan käytössä on laaja valikoima digitaalisia palveluja. Samalla metsäteollisuus investoi voimakkaasti. Näin ollen uudelle tiedolle on tarvetta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • kuvata perhemetsänomistuksen nykyinen rakenne ja omistajien tavoitteet sekä tarkastella puuntarjonta- ja metsänhoitokäyttäytymistä omistajaryhmittäin.
  • selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista.

Hankkeessa tuotetun tiedon pohjalta voidaan kehittää raakapuumarkkinoita ja puuraaka-aineen saatavuutta, metsien käsittelyn ja käytön hyväksyttävyyttä, metsäpalveluja metsänomistajille, metsien eri hyötyjen yhteensovittamista, metsäpolitiikan keinojen vaikuttavuutta sekä yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä.

Hanke edistää Kansallisen metsästrategian toteuttamista selvittämällä metsänomistajakunnan rakenteessa ja käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia. Hanke päivittää aikaisempien metsäomistajatutkimusten tuottamaa tietopohjaa ja muodostaa perustan metsäpolitiikan valmistelulle.

Lisätietoja

Helsingin yliopiston hankesivu
Luonnonvarakeskuksen hankesivu