Hyppää sisältöön
Media

Metsätuhojen kokonaisvaltainen arviointi

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2022

Yksittäisten metsätuhonaiheuttajien suomalaisissa metsissä aiheuttamien tuhojen määristä on olemassa joitakin laskelmia, mutta kokonaisvaltainen euromääräinen tarkastelu on tekemättä. Laskelmat ovat lisäksi osittain vanhentuneita. Tutkimuksessa kerätään yhteen olemassa oleva tieto tärkeimpien tuhonaiheuttajien aiheuttamista tuhoista. Sen perusteella lasketaan mallintamista hyväksi käyttäen metsätuhojen nykyinen taloudellinen arvo. Lisäksi luodaan skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tuhojen kehittymisestä tulevaisuudessa. Vuonna 2021 kerätään olemassa olevat aineistot eri tuhonaiheuttajista ja analysoidaan ne. Metsätautien aiheuttajista analysoidaan kuusen- ja männynjuurikääpä, tervasroso sekä hyönteisistä kirjanpainaja, tukkimiehentäi, ytimennävertäjät, mäntypistiäiset ja havununna. Vastaavasti kerätään tiedot nisäkkäiden osalta myyristä ja hirvieläimistä sekä abioottisista tuuli- ja lumituhoista. Mallinnusvalmiuksia kehitetään seuraavana vuonna tapahtuvaa varsinaista analyysiä varten sekä Lukessa että Metsätehossa. Lisäksi päivitetään MMM:n metsätuhojen varautumissuunnitelma. Tutkimuksen tulokset raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle ja niistä julkaistaan tiedote lehdistön käyttöön.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori, Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi(at)luke.fi, puh. 0295325419