Hyppää sisältöön
Media

Dynaamiset harvennusmallit

 

Toteuttaja:

Tapio Oy

Kesto:

2021-2023


Harvennusmallit ovat osa metsänhoidon suosituksia (www.metsanhoidonsuositukset.fi). Harvennusmalli osoittaa, milloin on suositeltavaa harventaa (leimausraja) ja mikä on suositeltava puuston määrä harvennuksen jälkeen (harvennusraja). Harvennusmallit on päivitetty edellisen kerran vuonna 2006. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen päivityksen jälkeen: metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet, metsävaratiedon kattavuus sekä saatavuus ovat parantuneet ja hakkuukoneiden tuottaman poistetun ja jäävän puuston tieto kehittyy jatkuvasti. Harvennuksiin liittyvät hiilitasapainokysymykset ja ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulma, erityisesti metsien tuhokestävyyden vahvistaminen, on myös otettava huomioon harvennusmalleissa. 


Hankkeen tavoitteena on:

  • Laatia laaja harvennusmallikirjasto osaksi metsänhoidon suosituksia. Harvennusmallit tuotetaan uusimpiin kasvumalleihin perustuen.
  • Jakaa harvennusmallit osana metsänhoidon suosituksia. Mallit ovat saatavilla graafeina metsänhoidon suositusten käyttöliittymän kautta visuaalista tarkastelua varten ja yhtälömuodossa, jolloin niitä voidaan hyödyntää toimijoiden tietojärjestelmissä. 

Nykyiset harvennusmallit perustuvat useaan oletukseen: esim. korkovaatimus, metsän historia, harvennusten lukumäärä, puulajijakauma, maaperä. Dynaamisen harvennusmallikirjaston käyttöönotto mahdollistaa kohteen mukaan täsmällisesti laaditun harvennusmallin valinnan, samalla kun mallikirjasto sisältää eri tavoitteiden mukaan räätälöidyt harvennusmallit. 

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.


Lisätietoja

Henry Schneider, Tapio Oy, henry.schneider@tapio.fi