Hyppää sisältöön
Media

Laserkeilausavusteinen lumituhojen kartoitus ja niitä seuraavien hyönteistuhojen tutkimus

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Itä-Suomen yliopisto, Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 1.9.2021–30.8.2023

Lumi on pinta-alalla mitattuna Suomen vakavin tuhonaiheuttaja jo yksistäänkin, jonka lisäksi lumituhoja seuraa usein korottunut hyönteistuhojen riski. Lumituhot aiheuttavat suuren laskun metsänomistajille, mutta niiden vuoksi paljon resursseja käytetään myös tuhojen toteamiseen esimerkiksi Metsäkeskuksen toimesta, ja tuhoarvioiden tarkkuuta Suomessa haluttaisiin lisätä ylipäätään. Lumituhojen seuranta on myös haasteellista verrattuna moneen muuhun tuhoon, koska vakavimmat tuhot keskittyvät keskimääräistä vaikeakulkuisempiin maastonkohtiin: korkeat vaarat, ja korkeat alueet yleensäkin, joiden lähelle ei pääse autolla. Hankkeen tuloksista toivotaankin olevan huomattavaa hyötyä lumituhojen aiempaa tarkempaan kartoitukseen sekä niitä seuraavan hyönteistuhoriskin todentamiseen.

Hankkeen tavoitteena on 1) tutkia ja kehittää talvella tapahtuneiden lumituhojen tunnistamista seuraavana keväänä kerättävästä tiheäpulssisesta laserkeilausaineistosta, 2) tutkia lumituhoja seuraavien hyönteistuhojen riskiä ja päivittää tutkimustieto tältä osin (sillä ilmasto on muuttunut edellisistä tutkimuksista) sekä 3.) viedä näiden tutkimuksien tulokset käytäntöön siten, että ne palvelisivat esim. Metsäkeskuksen operatiivista toimintaa metsätuhojen kartoituksissa ja seurannassa. Tavoitteiden saavuttaminen perustuu hypoteesiin, jossa lumituhon aiheuttama poikkeama metsän ja yksittäisen puun rakenteeseen on niin voimakas, että se on tunnistettavissa etenkin uudesta, tiheäpulssisemmasta laseraineistosta. Näin hanke pyrkii myös kehittämään lisäsovelluksia ja tuomaan lisäarvoa uudelle laserkeilausaineistolle, jota kerätään joka tapauksessa muihin tarkoituksiin.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Markus Melin, Tutkimuspäällikkö, Luonnonvarakeskus
markus.melin@luke.fi, +35829 532 2194

Hankkeen nettisivuille