Hyppää sisältöön
Media

Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Hanke toteutetaan Tapio Oy:n johdolla yhteistyössä Arbonaut Oy:n, Suomen Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Pohjaveden pinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä suometsien hiilinieluihin. Pohjavedenpinnan tason lasku lisää turpeen hajoamista ja sitä kautta maaperän hiilidioksidipäästöjä. Ojituksen vaikutukset pohjaveden pinnan tasoon voivat ulottua suunnittelukohdetta laajemmalle alueelle. Ilmastokestävän metsänhoidon edistämiseksi ojitusten suunnittelussa on tärkeää huomioida alueiden kytkeytyneisyys ja toimenpiteiden vaikutukset laajemmin uomaverkoston alueella, jotta vältetään alueiden tarpeeton kuivuminen ja kohdennetaan toimenpiteiden vaikutukset ojituksesta eniten hyötyville kohteille. Hankkeessa kehitettävällä menetelmällä edistetään käytännön ojituksen suunnittelutyötä ja parannetaan suunnittelun tasoa kattavalla ennakkotiedolla. Suunittelutyökalulla kyetään hillitsemään metsäturvemaiden hiilidioksipäästöjä ja edistämään vesiensuojelua.

HYTKY-hankkeen tavoitteena on:

  • Parantaa hiilitaseen huomioimista suometsien hoitohankkeissa yhdistämällä laserkeilausaineistosta tuotettuja tietotuotteita Suosimulaattori -mallinnukseen.
  • Edistää täsmäsuunnittelua, jolloin voidaan vaikuttaa pohjavedenpinnan tason vaihteluun alueella. Täsmäsuunnittelu ottaa paremmin huomioon suometsien hoidon ilmastotavoitteita ja parantaa metsätalouden vesiensuojelua.

Hankkeella on vahva kytkös MMM:n rahoittamaan SUO-hankkeeseen. Tässä hankkeessa määritellään ja testataan uudenlaista lähestymistapaa ja menetelmää suoalueen laajemman hydrologisen kytkeytyneisyyden arvioimiseen, ja hankkeen tulokset voidaan myöhemmin yhdistää SUO-hankkeessa kehitettävään toimintamalliin.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö Samuli Joensuu, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043
Hankkeen kotisivu (tapio.fi)