Hyppää sisältöön
Media

Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi (KEIMO)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus yhdessä Metsähallituksen, Pellervon taloustutkimuskeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Kalle Määtän (alihankkija) kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020

Suomessa on linjattu, että vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytetään, ja suotuisa tila varmistetaan vuoteen 2050 mennessä. Kuudes maaraportti luonnon monimuotoisuuden suojelusta (2019) toteaa, ettei tavoitetta tulla saavuttamaan. Puunkäytön on ennustettu lisääntyvän tulevaisuudessa, joten metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nykyisten monimuotoisuutta turvaavien toimenpiteiden vahvistamista sekä uusien keinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Monimuotoisuuden turvaamisen kustannukset riippuvat toimenpiteistä ja ohjauskeinoista. Toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ovat muun muassa METSO- ja HELMI -ohjelmat, kansallispuistoverkoston laajentaminen sekä talousmetsien luonnonhoito. Ohjauskeinojen yhdistelmä on todennäköisesti paras monimuotoisuuden turvaamisen ja kustannusvaikuttavuuden kannalta. Tutkimustietoa tarvitaan optimaalisen toimenpide- ja keinovalikoiman löytämiseksi. 

Hankkeen päätavoitteena on:

  • tuottaa tutkimustietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kustannusvaikuttavista keinoista tilanteessa, jossa puusta valmistettujen tuotteiden kysynnän kasvu lisää metsien hakkuita.
  • tuottaa menetelmä ja tarkastelukehikko monimuotoisuuden turvaamisen toimenpiteiden arvioimiseksi.

Hankkeessa hyödynnetään aiempia tutkimuksia ja selvityksiä uhanalaisista ja taantuvista lajeista ja lajiryhmistä sekä niiden vaatimista elinympäristöistä. Lisäksi tarkastellaan elinvoimaisia lajeja, kuten riistalajeja ja niille merkittävien elinympäristöjen kehitystä (mm. mustikan peittävyys) eri käsittelyskenaarioissa. Metsänkäsittelykeinoja negatiivisen kehityksen pysäyttämiseen ja monimuotoisuuden edistämiseen tarkastellaan metsikkötasolla, mistä ne laajennetaan aina koko maan tasolle. 

Hankkeen keskeisenä tuloksena on synteesi niistä toimenpiteistä ja ohjauskeinoista, jotka tuottavat kustannusvaikuttavimman yhdistelmän metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi eri aikajänteillä ja hakkuuintensiteeteillä.

Lisätietoja

Hankkeen loppuraportti
Luonnonvarakeskuksen hankesivu