Hyppää sisältöön
Media

Metsien kasvun edistäminen jalostetun metsänviljelyaineiston avulla (MEKANEN)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2022

Ilmastonmuutos tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia metsien kasvuun ja tuhoriskeihin. Metsien kasvun ja sitä kautta hiilensidonnan edistäminen muuttuvassa ilmastossa edellyttää metsien pysymistä terveinä ja monimuotoisina. Osa puulajeistamme tulee menestymään toisia paremmin, ja toisaalta uusien lajien käyttö voi tulla mahdolliseksi. Muiden puulajien kuin kuusen ja männyn viljelypinta-alaosuudet ovat olleet alhaisia koko 2000-luvun.

Metsien kasvua ja hiilensidontaa on mahdollista lisätä myös kasvattamalla jalostetun metsänviljelyaineiston osuutta. Esimerkiksi männyllä jalostetun siemenen käyttö verrattuna metsikkösiemenen käyttöön parantaa puiden tilavuuskasvua 15–25 %. Metsäkylvössä jalostetun siemenen käytön esteenä on joillain alueilla alhaisen taimettumisen edellyttämä suuri hehtaarikohtainen kylvösiementen määrä.

Hankkeen tavoitteina on:

  • tuottaa tietoa puulajivalikoiman monipuolistamisesta ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinona,
  • turvata kotimaisten jalojen lehtipuiden alkuperien säilyminen ja kestävä käyttö tulevaisuudessa,
  • parantaa männyn kylvöalojen taimettumista kylvömenetelmiä kehittämällä, ja sitä kautta lisätä jalostetun siemenen osuutta männyn metsäkylvössä.

Hankkeen avulla saadaan uutta tietoa mm. politiikkaohjauksen tueksi sekä tutkimustarpeiden kartoittamiseksi. Tietoja puulajien käyttökelpoisuudesta voidaan hyödyntää puulajivalinnassa metsänviljelypäätöksiä tehtäessä. Lisäksi voidaan kehittää uusia, siementä säästäviä konekylvömenetelmiä. Siemenkulutuksen vähentäminen pienentää uudistamiskustannusta ja parantaa näin ollen myös metsätalouden kannattavuutta.

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu