Hyppää sisältöön
Media

MHS-Digi jatkokehitys (Metsänhoidon suositusten sähköinen järjestelmä, MHSDigi 2.0)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy

Kesto

2021-2023

Hankkeen kuvaus

Metsänhoidon suositusten pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että ilmastokestävyys on luonnonhoidon tapaan kiinteä osa hyvän metsänhoidon kokonaisuutta ja metsätalouden eritoimenpiteitä. Tämä edellyttää suositussisältöjen uudistamista ja käytäntöön vientiä. Sisältöjenuudistamisessa ja käytäntöön viennissä sähköisellä järjestelmällä on oleellinen rooli ja sen täytyy vastata uusiin vaatimuksiin.

Metsänhoidon sopeutumiskeinot vahvistavat metsiä muuttuvassa ilmastossa parantaen niidenvastustuskykyä sään ääri-ilmiöihin ja erilaisiin tuhoihin. Hillintä on yhdistelmä metsienhiilensitomiskyvyn ja hiilivaraston ylläpitoa sekä metsässä että puutuotteissa. Ilmastokestävässämetsänhoidossa varmistetaan metsien sopeutumista tulevaan ilmastoon niin, että pystytään vähentämään ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja hyödyntämään ilmastonmuutoksenaikaansaama puuston lisäkasvu sekä hillitään ilmastonmuutosta ylläpitämällä tai kasvattamalla metsien hiilensidontaa, sitomalla hiiltä puustoon ja maaperään, ehkäisemällä voimakkaidenkasvihuonekaasujen muodostumista metsäekosysteemissä sekä tuottamalla uusiutuvaa raaka-ainetta. Keinot metsien hoitoon saadaan jalkautettua MHS digin avulla nopeasti ja tehokkaasti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Metsänhoidon suositusten digitaalista palvelua. Kehitystyöntuloksena metsänhoidon suosituksia voidaan käyttää ja jakaa monipuolisemmin ja tehokkaammin. Hankkeella vahvistetaan täsmämetsätalouteen siirtymistä, jonka avulla voidaan parantaa metsiemme hiilinielujen ja -varastojen kehittymistä ja huomioida metsiemme monimuotoisuutta. Metsänhoidon suositusten digitaalisen järjestelmän kehittämisellä mahdollistetaan suositustiedonmonipuolinen ja täsmällinen käyttö.

 

Lisätietoja

Kati Kontinen, Johtava asiantuntija, kati.kontinen@tapio.fi