Hyppää sisältöön
Media

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti, HITTI

  • Toteuttajat: Baltic Sea Action Group (BSAG)

  • Yhteyshenkilö: Eija Hagelberg / BSAG

Tilannetajuisesti toteutetuilla viljelykäytännöillä voidaan parantaa peltojen satovarmuutta, lisätä hiilen varastoitumista maaperään ja parantaa ympäristön tilaa. Viljelijän hyvinvointi lisääntyy pellon kasvukunnon parantuessa, ostopanosten tarpeen vähentyessä sekä autonomian tunteen kasvaessa. Muutos viljelykäytännöissä on välttämätön, jotta viljelijät pystyvät sopeutumaan ja toimimaan ennakoivasti ja joustavasti, eli tilannetajuisesti kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä vaatii paitsi tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa tilannetajuisten hiiliviljelykäytäntöjen soveltamisesta omalla tilalla, myös ajattelutavan muutosta.

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti eli HITTI-hanke perustuu BSAG:n koordinoimalla Carbon Action -alustalla tuotettuun hiiliviljelyn tutkimustietoon ja viljelijäkokemuksiin. Hanke toteutetaan viljelijälähtöisesti ja siinä vahvistetaan viljelijöiden vertaisoppimista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä kahden alueellisen pilotin avulla, jalkauttaa tietoa tehokkaasti hyödynnettäväksi koko maataloussektorilla sekä luoda malli, jolla tilannetajuisia menetelmiä voidaan pilotoida ja kehittää alueellisesti muuallakin. Tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä pilotoidaan kahden, 6-7:n viljelijän muodostaman ydinryhmän voimin. Tilannetajuinen laidunnus -pilotti toimii Pirkanmaan alueella ja tilannetajuinen vihreiden viikkojen maksimointi Uudenmaan alueella. Ydinryhmät testaavat menetelmiä, hyödyntäen vertaisoppimisen ja Holistic Management-koulutuksen lisäksi uusinta mittausteknologiaa. Ydinryhmien ympärille muodostetaan alueelliset edelläkävijäryhmät, ja laajemmin tuloksia skaalataan koko maan mittakaavassa. Hankkeen etenemisestä tuotetaan lyhytdokumenttielokuva, ja toimenpiteiden taloudelliset ja aineettomat hyödyt kartoitetaan tilakohtaisesti.