Hyppää sisältöön
Media

Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit (PeltoSäätö)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Oulun Yliopisto

Hankkeen kuvaus

Kesto 2021–2023

Peltomaiden kuivatusta voidaan hallita säätösalaojituksen avulla kasvien vedentarpeen, sääolojen ja pellon kosteustilanteen mukaan. Salaojakaivojen säätömahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä läheskään täysimääräisesti. Manuaalinen säätö vaatii runsaasti työaikaa ja liikkumista peltolohkojen välillä, ja kasvuston seassa kulkeminen lisää myös kasvitautien leviämisriskiä. Työ on erittäin sitovaa, ja säätöjen tekemiseen tarvitaan työsesonkien ja sääolojen ennakointia.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa salaojituksen säätömahdollisuuksia hyödynnetään ajantasaiseen tilannekuvaan ja ennakointiin perustuen. Säätösalaojituksen yleistyminen ja säätöjen tehokkaampi hyödyntäminen lisää viljelyvarmuutta, tuottaa ympäristöhyötyjä, parantaa työn tehokkuutta ja satoja sekä maatilojen kilpailukykyä.

Tässä hankkeessa

1. testataan käytännön tuotanto-olosuhteissa säätösalaojituksen etäseuranta- ja etähallintajärjestelmiä sekä kerätään niihin liittyviä käyttökokemuksia

2. koostetaan tulevissa hankkeissa hyödynnettävää datasettiä kenttätestien tuottamasta datasta, sääasematiedoista ja viljelypäiväkirjoista

3. levitetään kentälle uusinta tietoa peltojen vesienhallinnan teknologioista ja samalla kerätään palautetta ja käyttökokemuksia teknologiakehityksen tueksi

Pilotoinnit tehdään maatiloilla Kannuksessa ja Nivalassa. Järjestelmien teknologista kehittämistä tehdään muissa käynnissä olevissa tki-hankkeissa.

Hankkeen tuloksena pystytään todentamaan etähallittavan säätösalaojajärjestelmän käytännön hyödyt ja käytettävyys maatilaolosuhteissa.

PeltoSäätö-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hanke edistää maankäyttösektorin ilmastotavoitteita edistämällä maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen, parantamalla vesitalouden hallintaa, maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Hankesivu