Hyppää sisältöön
Media

Rahkasammalen paluu

  • Toteuttajat: Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Itä-Suomen Yliopisto

  • Yhteyshenkilö: Tuuli Hakulinen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Hankkeessa vahvistetaan soiden hiilivarastoja metsäojitettua suota ennallistamalla ja kehitetään tehokkaampia ennallistamismenetelmiä, mm. rahkasammalen siirtoistutusta,  joiden avulla voidaan vähennetään suon ennallistamisessa syntyviä metaanipäästöjä.

 

Hankkeessa ennallistetaan kaivinkonetyönä sadan hehtaarin alue Isolla Piitsonsuolla, Ilomantsissa. Sen jälkeen alueella pilotoidaan erilaisia suon ennallistamismenetelmiä, joissa mm. siirretään rahkasammalta padottuihin ojiin, rimpipintoihin ja allikoihin ennallistetulla suolla. Rahkasammalen ja muiden suokasvien siirtoistutuksilla pyritään palauttamaan sekä suokasvillisuus että rahkasammaliin assosioituneet metaanin hapettajabakteerit mahdollisimman nopeasti takaisin kaivinkonetyönä ennallistetun suon pinnalle, ja näin vähentämään suon ennallistamisen yhteydessä syntyviä metaanipäästöjä. Eri lajeilla tehtävä pilotointi auttaa myös suoluonnon monimuotoisuuden palautumista ennallistetulle suolle.

Hankkeen aikana seurataan ja vertaillaan ennallistamismenetelmien tehokkuutta, kasvillisuuden vaihtelun lisääntymistä, sammalten kasvua ja metaanin hapetuspotentiaalia. Tutkimustulokset julkaistaan Itä-Suomen yliopiston toimesta vertaisarvioitavassa julkaisussa.

Käytännön ennallistamistyön lisäksi hankkeessa edistetään kuntien ja yhteisöjen hiilivarastojen säilymistä kartoittamalla ennallistamiseen sopivia ojitettuja soita kuntien ja yhteisöjen mailla Pohjois-Karjalassa, ja neuvottelemalla niiden ennallistamisesta hankkeen aikana ja/tai sen jälkeen.

Hankkeen päätteeksi järjestetään tutustumismatka Isolle Piitsonsuolle, jossa esitellään rahkasammalen siirtoistutusmenetelmiä sidosryhmille. Hankesisällöstä viestitään hankekumppanien omilla kanavilla ja tiedotusvälineissä.