Hyppää sisältöön
Media

Laserperusteinen maaperän hiilivaraston nopea määritys

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tampereen yliopisto

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Laserperusteinen maaperän hiilivaraston nopea määritys (Hiili-Laser) -hankkeen päätavoitteena on kehittää laseriin perustuva mittausmenetelmä, joka mahdollistaa kattavan ja nopean lohkokohtaisen hiilipitoisuuden määrityksen sekä pitoisuuden muutoksen seurannan. Laser-indusoituun hajoitusspektroskopiaan pohjautuva menetelmä mittaa hiilipitoisuuden suoraan maaperänäytteestä ilman, että näytettä tarvitsee kuljettaa laboratorioon. Aluksi laboratoriossa kehitettävä ja myöhemmässä hankkeen vaiheessa kenttämittauksissa demonstroitava mittaustekniikka tuottaa välitöntä tietoa käsillä olevasta näytteestä mahdollistaen myös hiilen syvyysjakauman määrityksen maakairanäyteistystä hyödyntäen. Tämä nopeuttaa huomattavasti peltomaan hiilipitoisuuden määritystä ja luokittelua. Lisääntyvä tieto hiilen käyttäytymisestä maaperässä auttaa maatalouden menetelmien kehityksessä ja myös ilmastomallien tarkentamisessa. Lisäksi suora hiilipitoisuuden ja sen muutoksen mittaus luo pohjaa hiilen sidontaan perustuville maanviljelyn kannustimille, jotka mahdollistaisivat laajamittaisen tavoitteellisen hiiliviljelyn niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Abstract

Lisätietoja

Tampere University: Applied Optics