Hyppää sisältöön
Media

Ruoantuotanto hiilineutraaliksi hiilimarkkinoiden ja päästökompensaatioiden avulla, RUUHI

  • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto

  • Yhteyshenkilö: Janne Rämö / Luonnonvarakeskus

RUUHI-hanke luo ja pilotoi kansallisen toimintamallin ja hiilikrediittijärjestelmän, jonka avulla ruoantuotannon arvoketju voi saavuttaa hiilineutraaliuden. Hanke keskittyy maito- ja lihatiloihin, jotka muodostavat keskeisen osan ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöistä. Hankkeessa koostetaan tieto keskeisten päästövähennystoimien potentiaalista nautasektorin sisällä.

Maankäyttöä kehittämällä pyritään siirtämään turvepeltoja pois arvoketjusta ja määrittämään niille lisäisiä ilmastotoimenpiteitä (ennallistaminen ja metsitys). Kustannuksia arvioidaan tilatasolla, vertaillaan miten erilaiset tukivaihtoehdot ja -tasot sekä ulkoiset hinnat vaikuttavat näiden toimenpiteiden kannattavuuteen sekä kehitetään hiilimarkkinoiden menetelmiä, joita toimijat voivat hyödyntää ruoantuotannon arvoketjun päästöjen kompensoinnissa. Toimintamalli pilotoidaan, jotta se voidaan monistaa kansalliseen käyttöön.

Hankkeen toimintaan ja rahoitukseen osallistuvat merkittävimmät maito- ja lihayritykset Suomessa sekä maataloustuottajien edunvalvonta. Tämä varmistaa sen, että hankkeessa voidaan hyödyntää suoraan ruoantuotannon kentältä tulevaa tietoa, pilotointi voidaan toteuttaa käytännön tiloilla ja tulokset menevät suoraan käytäntöön. Kilpailevien yritysten yhteistyö on hankkeen erityisvahvuus, joka takaa tulosten yleistettävyyden yli toimijarajojen.