Hyppää sisältöön
Media

Rikasta ravintoa hiilinielusta – Öljyhamppu

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Trans Farm Oy & HamppuFarmi Oy

Hankkeen kuvaus

Trans Farmin ja Murtolan HamppuFarmin yhteishankkeen pääpaino on öljyhampun elintarvikekäyttöä lisäävässä tuotekehityksessä sekä tuotantoketjun rakentamisessa. Tuotekehitys painottuu hampun siementen prosessointiin ja ominaisuuksiin, jakeiden hyödyntämiseen, reseptiikan kehittämiseen sekä valmiiden tuotteiden pilotointiin. Hankkeessa mukana on myös hampputuotteiden myynti- ja markkinointiyhtiö FoodFarm sekä lajiketta jalostava Finola Oy. 

Markkinaselvitysten ja tuotekehityksen kautta saavutetaan ymmärrys hampun markkinanäkymistä ja luodaan mahdollisuudet markkinalähtöisen öljyhampuntuotannon kasvattamiselle. Hankkeen johdosta kotimaisen kasviproteiinin tarjonta kasvaa markkinoille tuotavien uusien innovatiivisten hampputuotteiden ansiosta.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa tehokkaasti hiiltä sitovan, ilman kemiallista torjuntaa viljeltävän erikoiskasvin viljelyalaa. Öljyhampun viljelyalan merkittävän kasvun myötä kasvilajivalikoima laajenee ja viljelykierrot Suomessa monipuolistuvat. Tämä edistää maatalouden viljelykiertoja Hiilestä kiinni- ohjelman tavoitteiden mukaisesti sekä hampun asema viljelykasvina vakiintuu. Tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeisenä satovuotena sopimusviljelijöiden määrä kasvaa nykyisestä 150 viljelijästä 400 viljelijään ja sopimusala 1 500 hehtaarista 5 000 hehtaariin.

Trans Farm Oy muodostaa hankekonsortion yhdessä Murtolan HamppuFarmi Oy:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Trans Farm Oy:n hampun sopimusviljelijäverkostoa, Murtolan HamppuFarmi Oy:n osaamista hamppupohjaisista elintarvikkeista sekä molempien tahojen laajoja yhteistyöverkostoja.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta