Hyppää sisältöön
Media

Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus (koordinaatio), lisäksi Maanmittauslaitos, ProAgria Keskusten liitto sekä Turun yliopiston Brahea keskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Monipuolinen kasvintuotanto on voimavara niin ruuan tuotannossa kuin hiilensidonnassakin. Laajempi valikoima viljelykasveja ja osaaminen niiden hyödyntämiseen luo monihyötyisyyttä yhteiskuntaan ja mahdollisuuksia elinkeinoelämän kehittämiselle. Kasvidiversiteetti tuleekin nähdä mahdollisuutena ja osana ruokaketjuun liittyvien haasteiden ratkaisua. Hankkeessa keskitytään ruuaksi viljeltäviin ja osin valtavirrasta poikkeaviin kasvilajeihin, joissa on hiilen sidonnan ja ravitsemuksen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Tietoa tuotetaan proteiinikasveista, niiden lajikkeista sekä soveltumisesta viljelykiertoihin ja lajiseoksiin mm. viljojen ja palkokasvien kanssa. Viljelijäverkoston luominen on oleellinen osa hanketta, jonka avulla syvennämme tietoa hiilensidontaan ja ruuantuotantoon soveltuvista viljelyjärjestelmistä keskittyen erityisesti proteiinikasveihin. Ruokakasvien hiilen sidonnan potentiaalia sekä satovaihteluita tutkitaan hyödyntäen satelliitti- ja dronepohjaisia kaukokartoitus- sekä biologisia tutkimusmenetelmiä. Ruokamurroksen edistämiseksi mahdollistetaan vuoropuhelua ruokaketjussa sekä selvitetään ammattikeittiöiden tietotarpeita liittyen kotimaisen kasviperäisen raaka-aineen käyttöön. Lopullisena tavoitteena on synnyttää FutureCrops2.0-osaamisverkko, jossa eri tahoja innostaen ja osallistaen luodaan hiiltä sitovaa ruokakasvituotantoa.

Hanke edistää maankäyttösektorin ilmastotavoitteita eri tavoin. Proteiinikasvien hiilisyötetiedon tuottaminen on oleellista kivennäismaiden pellon käytön ja viljelyjärjestelmien muuttamiseksi siten, että hiilensidonta maksimoidaan samalla kun tuotetaan kysyntälähtöisesti ihmisravinnoksi soveltuvaa satoa. Kokemuksen tuottaminen uusista palkokasvilajeista mahdollistaa entistä monimuotoisempien sekaviljelymenetelmien kehittämisen maahan jäävän orgaanisen aineksen määrän lisäämiseksi ja fossiilitypen tarpeen vähentämiseksi. Ylipäätään siirtyminen kasvisvoittoiseen ruokavalioon on terveellistä sekä ilmastotavoitteiden mukaista.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja 

Marjo Keskitalo, Luke, marjo.keskitalo@luke.fi