Hyppää sisältöön
Media

PuuPeTe – Hiili ja puutuotteet sähköinen oppimateriaali

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

SMK Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana tuottaa valtakunnallisesta Puutuotteet hiilivarastona -viestintähankkeesta elektroninen oppimateriaali peruskoulujen teknisen työn opetuksen tueksi. Hankkeen kumppaneina ovat Puuinfo Oy, Puuteollisuus ry ja Teknisten aineiden opettajat ry. 

Vuosien 2021 ja 2022 aikana toteutetussa PuuPeTe-hankkeessa tuotettu materiaali yhdessä muun Metsäkeskuksen ja Puuinfon materiaalin kanssa koostetaan tämän hankkeen aikana elektroniseksi oppimateriaaliksi. Elektroninen materiaali on vuorovaikutuksellinen ja kohdistettu yläasteikäisille oppilaille. Materiaali lisää oppilaiden ymmärrystä puun ominaisuuksista, puun kiertokulusta, hiilen sitoutumisesta ja varastoitumisesta puuhun sekä puun käyttötavoista sen parhaita ominaisuuksia hyödyntäen.

Materiaali sisältää myös tietoa puusepänteollisuuden työmahdollisuuksista ja työ-tehtävistä koululaisille. Puusepänteollisuudessa on pula ammattitaitoisista tekijöistä ja huoli alan tulevaisuuden tekijöistä on aiheellinen. 
Ajatuksena on, että koululaiset saavat oikeata tietoa tuotteiden alkuperästä, hiilijalanjäljestä sekä tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden oikeasta käytöstä ja huollosta sekä materiaalien kierrätyksen merkityksestä.

Puuinfo Oy toteuttaa rinnakkaishankkeen, jonka tavoitteena on edistää myös koulu-laisten panostuksella ilmastoystävällisen puun käytön lisäämistä kuntien kaikissa rakentamisen hankinnoissa. 

Kesto

2023–2024

Lisätietoja

Jouni Väkevä, Suomen metsäkeskus