Hyppää sisältöön
Media

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syyskylvöisten valkuaiskasvien avulla, LuoVaMix

  • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu

  • Yhteyshenkilö: Sari Iivonen / Luonnonvarakeskus

Hankkeen päätavoitteena on viljelyä monipuolistavien seoskasvustojen ja syyskylvöisten valkuaiskasvien viljelymenetelmien ja -tekniikoiden kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön. Toimilla pyritään parantamaan luomuviljelyn ilmastotehokkuutta, lisäämään ilmastonmuutokseen sopeutumista, monipuolistaa viljelyä maan kasvukunnon ja hiilen sidonnan edistämiseksi.  Sekaviljelyn kehittämisellä pyritään myös sadon määrän ja laadun sekä valkuaisomavaraisuuden lisäämiseen viljeltyä peltopinta-alaa kohti ja tuotannon kannattavuuden parantamiseen.

Hankkeen käytännön toimina ja yksityiskohtaisina tavoitteina on

1) Kehittää erilaisten seoskasvustojen käytännön toteutusta tilamittakaavassa eri puolella Suomea sekä arvioida sekaviljelyä luomuviljelyn satovarmuuden ja sadon tuoton, resurssitehokkuuden, viljelyn monimuotoistamisen sekä ilmastokestävyyden parantamisen keinona.

2) Tuottaa tietoa syyskylvöisten siemenvalkuaiskasvien menestymisestä Suomessa.

3) Tarkastella luomusatojen kehitystä Luken keräämän pitkäaikaisen luomusatotilaston lähtöaineiston avulla huomioiden aineiston sisäinen vaihtelu vuosittain ja yli vuosien pitkällä ajalla. Tavoitteena on myös etsiä aineiston taustamuuttujista selittäviä tekijöitä keskimääräistä korkeammille luomusatotasoille. 

Viljelyä monipuolistavien viljelymenetelmien ja -tekniikoiden kehittäminen tukee myös tavanomaisen viljelyn sopeutumista ilmastonmuutokseen ja lisää valkuaiskasvien viljelyvarmuutta ja tuotannon resurssitehokkuutta. Valkuaiskasvien viljelyn lisääminen edistää myös tavoitetta vähentää väkilannoitetypen käyttöä ja riippuvuutta fossiilisesta energiasta.