Hyppää sisältöön
Media

Metsätuholain ja metsälain arvioinnin jatkoselvitys (METULA)

 

Toteuttaja

Luke

Kesto

2020-2020

 

Hankkeen kuvaus

Vuonna 2014 metsälakiin tehdyn uudistuksen vaikutuksia sekä vuonna 2013 voimaan tullutta
metsätuholakia arvioitiin Luonnonvarakeskuksen toteuttamana hankkeena vuonna 2019.
Metsätuholain arvioinnista havaittiin, että kirjanpainaja on ehtinyt aikuistunut ennen kuin B-vyöhykkeen kuusipuutavarapinojen kuljetuksen aikaraja (24.7.) on täyttynyt. Nyt tarkastellaan
lämpösummaan perustuen, kuinka paljon ja missä pinojen poiskuljetusta pitäisi aikaistaa B-vyöhykkeellä ennaltaehkäisemään kirjanpainajatuhoja. Lisäksi arvioidaan toiminnan muutoksen
kustannusvaikutukset. Tarvetta erikokoisten mäntypinojen poiskuljettamiselle ytimennävertäjän
aiheuttaman vahingon torjumiseksi tarkastellaan. Mäntypuutavarapinoista mitataan ympäristöön
aiheutuvaa männynkasvainten syöntiä tilanteessa, kun pinoja ei korjata metsätuholain mukaisesti.
Lisäksi selvitetään simuloinnin avulla juurikäävän torjumiseksi tehtävän kantokäsittelyn taloudellinen kestävyys tilanteessa, jossa sen käyttöä laajennettaisiin mäntyvaltaisilla turvemailla.

Metsälain 10 §:n tavoitteena on monimuotoisuuden säilyttäminen. Metsälain tekstimuutos tarkensi
erityisen tärkeiden elinympäristöjen määritelmää. Metsälakikohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on
pienentynyt aiemmasta uudistuksen jälkeen 34 000 ha. Nyt selvitetään, millä tavoin metsälain 10 §:n muutos vaikuttaa käytännössä erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyyn sekä monimuotoisuuden turvaamiseen tasoon, ovatko monimuotoisuusarvot tulevien toimenpiteiden vuoksi uhattuina, sekä miten nykyisten metsälakikohteiden sekä nyt määrittelyssä poistettujen entisten metsälakikohteiden ominaispiirteet ovat tähän mennessä säilyneet.

Hankkeessa tarkastellaan metsälain merkitystä arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisessa suhteessa metsänhoitosuosituksiin, metsäsertifiointiin, METSO-ohjelmaan ja luonnonsuojelulakiin sekä muihin elinympäristöjen turvaamisen keinoihin. Selvityksistä valmistuu kaksi erillistä raporttia vuonna 2020 lainsäädäntötyön tueksi.

Linkit

METULA loppuraportti

 

Lisätietoja

Tiina Ylioja, tiina.ylioja@luke.fi