Hyppää sisältöön
Media

Orgaanisten ja mineraalimaiden ilmastovaikutukset nurmituotannossa (ORMINURMI)

 

Toteuttaja


Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopisto


Hankkeen kuvaus


Kesto: 2020–2023


Pohjoismaiden ilmastossa nurmi voi sekä sitoa, että vapauttaa merkittäviä määriä hiiltä. Jos peltoa on viljelty pitkään, satoja vuosia, hiilitaso on alhainen. Turvemaita on Suomen viljelyalasta vain noin 10 prosenttia, mutta niiltä tulevat päästöt vastaavat yli 50 prosenttia maatalouden kokonaispäästöistä.


Hankkeen tavoitteena on:
•    tuottaa tieteellisiin mittauksiin perustuvaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää hiilineutraaliuteen tähtäävää tuotantoa kivennäismailla ja hillitä tuotannon päästöjä turvemailla sekä pienentää näin nautakarjatuotannon ilmastokuormaa
•    tuottaa erityisesti nurmiviljelyn päästövähennyksiin tähtäävään päätöksentekoon optimaalisia kokonaisratkaisuja, jotka ottavat huomioon tuotannon, talouden ja ympäristötehokkuuden.
•    vahvistaa Suomen kansallista päätöksentekoa ja tarkentaa päästöarvioita, joita käytetään muun muassa kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa ja ruuantuotannon hiilijalanjälkilaskentojen pohjalla.


Maatalousmailla ja nurmilla on potentiaalia hiilivarojen kasvattamiseen ja nautakarjatuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseen. Suomen peltoalasta noin 1/3 on nurmipeitteisenä ja säilörehu on ollut useana vuonna Suomen yleisin viljelyskasvi, joten nurmiviljelyn kehittäminen hiiliviisaaksi on keskeistä. Hiilidynamiikkaan vaikuttavat viljelyratkaisut, maaperä, sääolosuhteet ja peltojen viljelyhistoria. Systemaattisella kvantitatiivisella tutkimuksella saatava tieto toimenpiteiden vaikutuksista pohjoisilla alueilla on tarpeen päästöjä vähentävän viljelytekniikan ohjeistamiseksi ja kuluttajien ja päättäjien informoimiseksi käytettävien elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskentamallien laatimiseksi.


Hankkeessa tutkitaan
•    lannoituksen ja niittokorkeuden vaikutusta nurmen kasvihuonekaasutaseisiin, hiilensidontaan ja sadonmuodostukseen koko viljelykierron ajalla
•    syväjuurisen nurmikasvin ja palkokasvin viljelyn kasvihuonekaasutaseet kivennäismaalla
•    nurmien uusimismenetelmän vaikutus viljelmän kasvihuonekaasutaseeseen turvemaalla
•    pohjaveden korkeuden vaikutus nurmenviljelmän hiilitaseeseen turvemaalla.
Hanke edistää Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035 ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.


Lisätietoja


Johtava tutkija Perttu Virkajärvi, Luonnonvarakeskus,

etunimi.sukunimi@luke.fi, p. 029 532 6641

Luken Orminurmi-hankesivut
Ratkaisuja hiilitehokkaaseen viljelyyn kivennäismailla ja turvepelloilla