Hyppää sisältöön
Media

Ikivihreä vallankumous maanpeitekasvein: hiilensidontaan parhailla viljelykäytännöillä (IKIVIHREÄ)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Maanmittauslaitos (NLS), ProAgria Keskusten Liitto sekä alihankintapartnereina Tyynelän tila, Kilpiän tila ja Koivumäen tila 

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Maanpeitekasvien läpimurto tulee olemaan suomalaisen kasvintuotannon pehmeä rakennemuutos. Menestys edellyttää vahvaa osallistamista, tiedon ja kokemuksen kartuttamista sekä parhaiden käytäntöjen jakamista. Maanpeitekasvit ovat monimuotoinen keinovalikoima: alus-, kerääjä-, talvipeitteisyys- ja saneerauskasvit yksin ja seoksina. Pitkäkestoinen maanviherpeitteisyys tuottaa mittavan hiilensidonnan ja maan hiilivarastojen kerryttämisen ohella rinnakkaishyötyjä maan rakenteelle, vesitaloudelle ja toiminnallisuudelle, ravinnetaloudelle, rikkakasvien torjunnalle, monimuotoisuudelle ja maatalouden ympäristöhaittojen vähentämiselle sekä parantaa ilmastokestävyyttä. Kasvintuotantotilat kärsivät nurmivaltaisia kotieläintiloja enemmän yksipuolisen viljelyn haitoista. Nurmettomat, yksipuoliset tilat ovatkin akuutein kohde maanpeitekasvien käyttöönotolle. Maanpeitekasvit ovat alihyödynnettyjä ja suuren laajentamispotentiaaliinsa vuoksi ne ovatkin tärkeimpiä väyliä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Maanpeitekasvit ovat kuitenkin monipuolisuutensa, monivaikutteisuutensa ja kontekstiriippuvuutensa vuoksi haasteellisia. Luken viljelijäkysely osoitti muutosvalmiutta, mutta niin lisämotivointia kuin vuorovaikutteisia ja tuotantotilanteisiin räätälöityjä kannustin- ja tukitoimia tarvitaan. Hanke on vahvasti käyttäjälähtöinen ja suunniteltu vahvistamaan maanpeitekasvien menestymisedellytyksiä. Työ perustuu viljelijöiden tarpeiden taustoitukseen ja vuorovaikutukseen koko hankeajan. Maatiloille keskitetty koetoiminta ja hankkeentuloksiin perustuva sovellus vahvistavat tulosten jalkautusta. Hanke edistää Suomen asettamaa tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035 ja vastaa lukuisiin Hiilestä kiinni -ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Maanpeitekasvien käyttöönotto ei edellytä maatalousmaan valjastamista pois ruoantuotannosta ja sikäli niiden viljelyn laajentaminen ei heikennä ruokaturvaa toisin kuin monet muut ilmastonmuutoksen hillintää tavoittelevat pellonkäyttömuutokset. 

Lisätietoja

Pirjo Peltonen-Sainio, Luke