Hyppää sisältöön
Media

Siipikarjatilojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa lisäävien toimien yhteensovittaminen – alueelliset ja paikalliset pilotit, SiipiHiili

  • Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Siipikarjaliitto ry

  • Yhteyshenkilö: Reija Hietala / Pyhäjärvi-instituutti

Suomalaisessa siipikarjatuotannossa kananmunan ja broilerinlihan tuotantoketjujen ilmastovaikutukset on vastikään arvioitu. Suurin ilmastovaikutusten aiheuttaja - yli 50 % -  on teollisen rehun osuus molemmissa tuotantosuunnissa. Rehun vaikutuksessa kotimaisten viljojen viljely turvemaalla on merkittävä. Pienetkin parannukset kotimaisen viljelyn ympäristösuorituskyvyssä näkyvät myös eläintuotannossa.

Koska siipikarjatiloilla on yleensä myös muuta tuotantotoimintaa, kuten rehuviljan viljelyä ja metsänhoitoa, siipikarjatuotannossa on tarve selvittää, miten tutkimustietoon pohjautuen voidaan yhteensovittaa sekä tilojen monimuotoisuuden että hiilen sidontaa ja -varastoja edistäviä toimia ja tarttua samalla ilmastovaikutuksia tilan maankäytössä aiheuttaviin tuotantoketjun vaiheisiin. SiipiHiili-hankkeessa edistämme potentiaalisia viljelytoimenpiteitä, joilla voidaan vähentää maankäyttösektorin päästöjä esim. lisäämällä turvepeltojen ympärivuotista kasvipeitteisyyttä, kivennäismailla mm. kerääjäkasvialan lisäämistä ja peltojen hyvää kasvukuntoa. Maan kasvukuntoa edistää esim. viljelykiertojen monipuolistaminen rehuviljakierrossa valkuaiskasvien viljelyn avulla, mikä vastaa myös suureen kotimaisen rehun tarpeeseen ja lisää peltojen lajirikkautta. Maatilan maankäytön kokonaisuudessa monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä ovat erilaisten reuna-alueiden kasvipeitteisyys.

Hankealueen kuuden maakunnan alue käsittää 95 % Suomen siipikarjatuotannosta, yhteensä n. 520 kananmunan-, broileri- ja kalkkunatilaa. Kohdistamme SiipiHiili-hanketyön viljelykiertoja, viljelyn monipuolistamista, maan kasvukuntoa, maankäytön monimuotoisuutta ja hiilensidontaa lisääviin toimiin. Käytännön toimet ja opastus tapahtuvat 8-10 siipikarjatilalla, minkä pohjalta julkaisemme oppaan niistä käytännön tilatoimista, joilla voidaan edistää tilalla hiilinielujen ja -varastojen kasvua ja tilatason monimuotoisuutta. Jaamme onnistuneimpia kokemuksia näin siipikarjatuottajille, alan muille toimijoille ja kuluttajille.