Hyppää sisältöön
Media

Metsälain ilmastovaikutusten arviointi (MILVA)
 

Toteuttaja

Luke

 

Kesto

2022-2023


Hankkeen kuvaus

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan puuston kasvu on alentunut ja metsien hiilinielu on alentuneen kasvun ja lisääntyneiden hakkuiden vuoksi pienentynyt. Alustavat tutkimustulokset kasvun aleneman syistä osoittavat, että kasvun aleneman taustalla on metsien ikärakenne ja kasvun vuotuinen vaihtelu. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös metsien hoidossa kehitystä, joka jatkuessaan voi alentaa metsien kasvua edelleen. Metsien liian voimakkaat harvennukset ovat yleistyneet ja metsien uudistaminen on puuston järeydellä mitaten alentunut. Näiden havaintojen vuoksi tarvitaan tietoa siitä, missä määrin nykyinen metsälaki ja metsänhoidonsuositukset ohjaavat ilmastoviisaaseen metsien hoitoon.

Tutkimuksessa arvioidaan nykyistä metsälakia ja nykyisiä metsänhoitosuosituksia metsien hoidonilmastovaikutusten näkökulmasta. Työssä tarkastellaan mm. harvennusmallien ja metsänuudistamiskriteerien vaikutusta metsien puuston hiilinieluihin ja -varastoihin. Tutkimus tuottaa tietoa metsien hiilinielun kannalta suositeltavista metsänhoitomenetelmistä. Tutkimukset tulokset kertovat tarpeesta uudistaa metsälakia metsien hiilinielujen vahvistamisennäkökulmasta. Tulokset sisältävät arviot esim. harvennusmallien muutoksen tai metsienkiertoaikavaatimuksen vaikutuksesta metsien hakkuumahdollisuuksiin.

 

Muualla palvelussamme

Uudet teknologiat tuovat mahdollisuuksia metsälain valvontaan
 

Muualla verkossa

Metsälain ilmastovaikutusten arviointi (Luonnonvarakeskus)

 

Lisätietoja

Korhonen, Kari, johtava tutkija, kari.t.korhonen@luke.fi