Hyppää sisältöön
Media

Uudet teknologiat tuovat mahdollisuuksia metsälain valvontaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2023 8.59
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama metsälain ilmastoarviointi on valmistunut. Luonnonvarakeskus arvioi selvityksessään nykyisen metsälain sekä metsänhoitosuositusten toimivuutta ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Metsälain ilmastoarviointi käynnistettiin viime kesänä osana maankäyttösektorin ilmastotoimia. Maa- ja metsätalousministeriö käyttää nyt valmistunutta selvitystä tukena arvioidessaan metsälain sekä muun ohjauksen päivitystarpeita.

Metsälain tarkoitus on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsälaissa vähimmäisvaatimuksia säädetään muun muassa puun korjuuseen, metsän uudistamiseen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lain vuoden 2014 päivityksessä tavoitteena oli lisätä metsänomistajien valinnanvapautta, metsätalouden kannattavuutta ja metsien monimuotoisuutta. Uudistettua metsälakia ja sen toimivuutta on arvioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 julkaistussa raportissa.

- Metsälain ilmastovaikutusten arviointi antaa kokonaiskuvan metsälain sekä myös osin muun ohjauksen vaikutusmahdollisuuksista ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Raportti tuo esille metsien hoitotoimien sekä metsien puustopääoman kasvattamisen sekä kiertoaikojen pidentämisen mahdollisuudet hiilensidonnan lisäämisessä. Mahdollisia metsälain muutoksia on arvioitava laajasti useista eri näkökulmista. Metsälainsäädännön tulee olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa, joten sen uudistaminen edellyttää huolellista vaikutusten etukäteisarviointia, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kiteyttää.

Ilmastoarvioinnin mukaan nykyisen metsälain haasteet liittyvät erityisesti metsien uudistamisvelvoitteen ja harvennusvoimakkuuksien valvontaan. Lain valvontaa voidaan kuitenkin jatkossa kehittää uusien teknologioiden avulla. Esimerkiksi tarkemmat satelliittikuvat ja nopeasti päivittyvä laserkeilausaineisto parantavat valvonnan kattavuutta ja täsmällistä kohdentumista.

Metsänhoidon ja metsien käsittelyn ohjauksen tavoitteena ovat hyväkasvuiset, monimuotoiset ja terveet metsät. Metsälainsäädäntö asettaa metsien hoidolle ja käytölle vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella metsänomistaja tekee yksityiskohtaiset metsänkäsittelypäätökset tavoitteidensa mukaisesti. Omistajien metsiinsä liittyviä tavoitteita ja päätäntävaltaa tulee kunnioittaa jatkossakin. Lainsäädännön kehittämisen rinnalla neuvonta ja koulutus ovat nopeasti vaikuttavia keinoja ohjata metsien käsittelyä. 

Metsälain ilmastovaikutusten arviointiraportti

Lisätiedot 

Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi
 

Metsät