Hyppää sisältöön
Media

Maankäyttösektorin ilmastotoimet – potentiaaliset toimet ja ”ex ante” arvio niiden vaikutuksista kasvihuonekaasujen päästöihin ja nieluihin (ILMAVA)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: vuoden 2020 loppuun

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaiset maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet ovat parhaillaan valmistelussa, ja ne tullaan sisällyttämään vuonna 2021 laadittavaan kokonaisvaltaiseen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan. Hallituksen asettamassa hiilineutraaliustavoitteen tiekartassa pyritään maankäyttösektorin lisätoimenpiteillä saamaan noin 3 Mt CO2 nettonielua vahvistavat vaikutukset vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotoimenpiteiden ja ilmastosuunnitelman tehtävänä on selvittää keinot, joilla maankäyttösektorin päästöjä vähennetään, ja hiilinieluja sekä -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • arvioida hallitusohjelmassa mainittujen maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuutta (ns. ex ante -arviointi),
  • luoda katsaus muiden potentiaalisten maankäyttösektorin toimenpiteiden mahdollisuuksiin tuottaen ja kooten tiedot mittaluokkista kuten kokonaispotentiaalista, tarkemmista (teknis-taloudellisista) pinta-aloista sekä toimilla aikaansaatavista päästövähennyksistä tai hiilinielun lisäyksistä.

Maankäyttösektorin ilmastotoimien potentiaalista vaikuttavuutta arvioitiin etukäteen (ex ante -arvio) nykyistä tutkimustietoa kokoamalla, asiantuntija-arvioilla, sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Tarkasteltavana olivat eri maankäyttöluokkiin kohdistuvat toimenpidekokonaisuudet sekä niiden alla tiettyjen yksittäisten toimenpiteiden odotettavissa olevat vaikutukset.

Tulokset auttavat kohdentamaan ilmastotoimet vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius kustannustehokkaasti vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen loppuraportti Luonnonvarakeskuksen nettisivuilla

Hankkeen policy brief -dokumentti Luonnonvarakeskuksen nettisivuilla

Lisätietoja

Projektipäällikkö Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus